Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. MARC AUREL SANTOS RUIZ

Director/a de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni

Finalitat

Direcció dels serveis vinculats a la qualitat arquitectònica, patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat

Comparteix aquest contingut