Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. Anna Cardellach Giménez

Director/a de Serveis de Coordinació Econòmica

Finalitat


Direcció de la gestió econòmica del sector i coordinació econòmica dels ens adscrits a la Gerència.

Comparteix aquest contingut