Direcció de Serveis de Planificació Econòmica, Selecció i Promoció

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. MERCEDES TORRES MUÑOZ

Director/a de Serveis de Planificació Econòmica, Selecció i Promoció

Finalitat

Direcció dels processos de planificació econòmica, selecció i promoció de recursos humans.

Comparteix aquest contingut