Direcció de l'Àrea de Règim Jurídic

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. JUAN ANTON RODRIGUEZ FRANCO

Director/a de l'Àrea del Règim Jurídic

Finalitat

Assessorament jurídic general i coordinació entre els serveis jurídics centrals i la resta de serveis jurídics municipals descentralitzats.

Comparteix aquest contingut