Gerència Municipal

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. Sara Berbel Sánchez

Gerent municipal

Finalitat

Direcció executiva superior de les gerències municipals, així com dels instituts i les empreses que formen el grup municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

Comparteix aquest contingut