Regidors adscrits al Districte de Sant Martí

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Llista de càrrecs i persones adherides a la dependència

Regidor/a adscrit/a Ima. Gemma Tarafa Orpinell
Regidor/a adscrit/a Ima. Elisenda Alamany Gutierrez
Regidor/a adscrit/a Im. Ferran Mascarell Canalda
Regidor/a adscrit/a Ima. Marilén Barceló Verea

Comparteix aquest contingut