Ara les oficines d’atenció municipal contacten amb vosaltres amb una trucada o videotrucada ​

Feu els tràmits municipals i eviteu cues i desplaçaments

L’Ajuntament de Barcelona ofereix un nou servei d’informació i tramitació. El personal de les oficines d’atenció municipal es posarà en contacte amb vosaltres amb una trucada o videotrucada, el dia i l’hora acordats.

També disposareu d’un espai d’intercanvi de documentació, amb el qual tindreu la possibilitat de pujar els documents que requereixi el tràmit o bé descarregar-vos el resultat de la vostra gestió municipal al moment, sempre que això sigui possible.

Quins tràmits es poden fer?

Consulteu els tràmits que es poden fer a les oficines d’atenció que ofereixen aquest servei

Oficines d’atenció ciutadana - “L’OAC et truca”

Us recomanem fer amb aquest servei els tràmits següents:

 • Informació general i assessorament sobre tràmits

 • Informació del cens electoral

 • Informe de coneixement de residència: consulta sobre la situació d’una sol·licitud

 • Alta per naixement al Padró Municipal d'Habitants de Barcelona

 • Baixa per defunció al Padró Municipal d'Habitants

 • Volants de Padró

 • Alta al cens d’animals de companyia

 • Consulta prèvia per iniciar una activitat a Barcelona

 • Consulta prèvia per a la tramitació d’expedients d’obres

 • Registre Gaudir Més

 • Tràmits de tributs i multes

Institut Municipal d’Hisenda - Cita per videotrucada

Únicament cal demanar cita per als tràmits no disponibles de manera telemàtica:

 • Embargaments de comptes corrents

 • Embargament de vehicles

 • Impostos, taxes, preus públics

 • Multes de trànsit

 • Gestió recaptatòria

Oficines d’Habitatge - “Habitatge et truca”

Rebre informació general i/o efectuar tràmits sobre:

Ajuts al lloguer:

 • Sol·licitud d’ajuts al lloguer

 • Lliurament de documentació per a ajuts al lloguer

 • Informació sobre l’estat de l’expedient presentat d’ajuts al lloguer

Borsa de Lloguer / inclusió habitatge:

 • Sol·licitud d’habitatge de la Borsa de Lloguer de Barcelona

 • Sol·licitud d’inclusió d’habitatge a la Borsa de Lloguer de Barcelona

 • Lliurament de documentació de la Borsa de Lloguer de Barcelona

 • Informació sobre l’estat de l’expedient presentat

Rehabilitació:

 • Sol·licitud de subvenció per a rehabilitació

 • Lliurament de documentació per a subvenció per rehabilitació

 • Informació sobre l’estat de l’expedient presentat de subvenció per a rehabilitació

Cèdules:

 • Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat

Emergències-assessorament:

 • Sol·licitud d’informació per situació d’emergència social per pèrdua imminent d’habitatge o desnonament

 • Presentació de documentació per situació d’emergència social per pèrdua imminent d’habitatge o desnonament

Assessorament i consultes legals:

 • Sol·licitud d’informació per a assessorament i consultes legals

 • Aportació de documentació per a assessorament i consultes legals

Altres temes d’habitatge:

 • Sol·licitud d’informació d’altres temes d’habitatge

 • Presentació de documentació d’altres temes d’habitatge

Oficina D'informació I Tràmits De La Guàrdia Urbana - Cita Per Videotrucada

Tràmits disponibles:

Accés a la informació d'una denúncia municipal de circulació 

 • Carta de pagament de la denúncia

 • Visualitzar la fotografia

 • Informe d'accident de trànsit que elabora la Guàrdia Urbana 

 • Informe de dades bàsiques al cap de 48 hores de l'accident

 • Informe tècnic al cap de 45 dies de l'accident

Esmenar l'informe

Permís d’ocupació de la via pública (només consultes) 

 • Filmacions

 • Mudances 

 • Bastides o grues 

 • Vehicles o altres elements de treball

Permís per a ús i tinença d'armes d'aire o gas comprimit 

 • Alta

 • Baixa

 • Cessió

 • Duplicat

 • Modificació

 • Renovació

Altres consultes o gestions

Més informació d’interès

Per sol·licitar aquest servei, heu de demanar cita prèvia des de l’Oficina Virtual de Tràmits: 

1. Consulteu els tràmits que es poden fer a les oficines d’atenció que ofereixen aquest servei i demaneu cita a l’enllaç següent:

2. Indiqueu les vostres dades personals i seleccioneu la data de la cita (es mostraran les cites disponibles). És imprescindible que informeu del vostre correu electrònic de contacte. 

3. Abans de la cita, rebreu un correu de preparació amb enllaços per aportar documentació i per fer una videotrucada, si fos necessari. 

Abans de la cita

1. En cas que el vostre tràmit requereixi documentació, accediu a l’enllaç d’intercanvi que rebreu per correu pugeu els documents

En el moment de la cita

1. Podeu accedir a l’enllaç d’intercanvi de documentació pujar els documents requerits pel personal de les oficines d’atenció.

2. Si durant la tramitació el personal de les oficines us ha de lliurar un document, podeu accedir a l’enllaç de baixada de documentació per descarregar-lo.

El personal de les oficines d’atenció podrà prestar el servei per mitjà de videotrucada, si fos necessari per dur a terme la tramitació.

Rebreu un correu electrònic amb totes les instruccions i un enllaç per connectar-vos a la videotrucada. Es pot fer a través de l’ordinador, la tauleta o el telèfon mòbil.

 

Instruccions tècniques

Perquè pugueu rebre l’atenció per videotrucada, necessiteu: 

 • Un telèfon mòbil, una tauleta o un ordinador que disposi de càmera, micròfon i altaveus. 

 • Connexió a internet

 • Navegador d’internet o aplicació Jitsi (en cas de connectar-se des del telèfon mòbil o la tauleta)