Serveis del Casal

Servei d’exposicions

Es fa suport a la creació tant a nivell individual com col•lectiu. L’equipament disposa d’un espai per a poder desenvolupar activitats artístiques i creatives facilitant als artistes el material i el suport necessari. També acollim exposicions informatives, divulgatives, i/o mostra de treballs individuals i col•lectius d’artistes i creadors/es dels barri.

Ets fotògraf, pintor, il·lustrador, artista plàstic o tens un projecte de recerca històrica vinculada a Can Baró que t’agradaria exposar? Vols ensenyar al barri les teves creacions? Fes-nos una proposta! Envia’ns un dossier al correu electrònic: dinamitzaciocbpirineu@canbaro.net

Servei d’atenció a la ciutadania: acollida i acompanyament

S’ofereix atenció personalitzada, individualitzada, a la ciutadania que ho sol•liciti. Aquest servei facilita informació sobre les activitats del casal i disposa d’informació sobre els serveis que s’ofereixen en el barri, al districte i a la ciutat. Es pot portar a terme de forma presencial, telefònica o per Internet.

Servei d’allotjament d’entitats

Es pot fer una cessió d’espais destinada a entitats/associacions, per tal de facilitar la gestió ordinària de l’entitat i el seu desenvolupament com a tal, sempre i quan no afecti al desenvolupament i a les activitats habituals del Casal de Barri, en funció de les possibilitats del centre i del seu reglament intern. Aquesta cessió podrà tenir caràcter puntual o estable.

Servei d’accions formatives

Es programen partint de les necessitats del veïnat del barri i s’estructuren diferents propostes de lleure, d’educació no formal, social i cultural. Es dona resposta a les demandes de la ciutadania amb un doble objectiu: adquirir competències, habilitats i coneixements i establir vincles entre les persones usuàries a través de la participació en les activitats, serveis i programes del casal per tal de generar convivència i solidaritat. Algunes d’aquestes activitats formatives es portaran a terme per voluntariat.

Servei de suport a les iniciatives de veïns i veïnes, grups i entitats

Es dona suport a mida per al desenvolupament de projectes i iniciatives que siguin d’especial interès socioeducatiu, sociocultural i que sintonitzin amb les demandes i necessitats de la població, estimulant el treball conjunt i la cooperació entre els diferents agents.

Servei de promoció del voluntariat

Es vertebra i facilita la participació activa d’aquelles persones que vulguin col•laborar de manera voluntària en activitats, programes i projectes que es duen a terme en el Casal de Barri, en altres equipaments o en iniciatives que es desenvolupen en entitats i associacions.

Horts

Es tracta de petites parcel•les, en les quals es conreen hortalisses i verdures, i també plantes aromàtiques i de flor de temporada. Els horts compleixen una funció d’educació social i ambiental.

Espai de trobada

S’ofereix un espai obert i adequat per estimular la interrelació entre les persones usuàries del centre.

Cooperatives Comunitàries d’Aliments

Espais autogestionats on els veïns i veïnes s’organitzen per demanar i distribuir aliments de proximitat.

Cessió d’espais

Es faciliten espais i/o infraestructures al veïnat, grups, associacions i entitats sense ànim de lucre, amb criteris tècnics, perquè puguin portar a terme les seves activitats. Es posa a la seva disposició: la sala d’actes, sales polivalents, sales de reunions, patis... sempre en funció de les possibilitats del centre i del seu reglament intern.