Cursos i tallers del Casal

 • TALLERS i ACCIONS FORMATIVES - HIVERN 2021

  ACCIONS FORMATIVES

  Inscripcions: Del dia 4 al 22 de gener

  De dilluns a divendres de 17 a 21 h.

  Inici dels tallers: 25 de gener

  Normativa: El pagament nomes es podrà fer en efectiu.

  Els tallers necessiten un nombre mínim d’inscripcions per ser viables.

  L’inscripció només es valida amb pagament integra d’aquesta.

  Només està permès fer una inscripció a part de la pròpia.

  Les inscripcions són personals i intransferibles.

  Els tallers son trimestrals i, per tant, no se’n conserva la plaça la resta del any.

  En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà per a que pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la que es continuarà oferint l’activitat. CANVIS I

  DEVOLUCIONS: Per demanar el retornament cal que porteu el rebut.

  Un cop realitzada la inscripció, no es retornarà l’import si el taller ja ha començat.

  Per rebre la devolució de l’import del taller, cal notificar-ne la baixa com a data màxima una setmana abans de l’inici del taller. Un cop transcorregut aquest període de temps ja no es retornarà cap import.

  El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat.

   

  TALLERS D’HIVERN 2021

  ARTS ESCÈNIQUES

  Rumba Catalana NOU

  Dimecres de 19 a 20 h 

   

  Dansa Oriental NOU

  Dijous de 19 a 20 h 

   

  MÚSICA I VEU

  Tabals a càrrec de Trons de Baró

  Dijous de 20.15 a 22 h

   

  ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

  Dibuix i pintura NOU

  Dilluns de 19 a 20 h 

   

  SALUT I RECURSOS PERSONALS

  Mindfulness NOU

  Dimarts de 18 a 19 h

   

  Ioga

  Dimarts de 19.30 a 21 h 

   

  Estiraments

  Dimecres de 19 a 20 h

   

  Pilates

  Dimecres de 20 a 21 h 

   

  Body Balance NOU

  Dijous de 20 a 21 h

   

  INFORMÀTICA I COMUNITAT DIGITAL

  Iniciació a photoshop NOU

  Dilluns de 18.30 a 20.30 h 

   

  Iniciació a internet NOU

  Dimarts de 18 a 19 h 

   

  TALLERS PER A NENS, JOVES I FAMÍLIES

  Collatge NOU

  A partir de 6 anys

  Dimarts de 18 a 19 h

   

  LLENGÜES

  Anglès, comencem de 0!

  Dilluns de 18 a 19 h

   

  Italià, comencem de 0!

  Dijous de 18 a 19 h

   

  ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS DECORATIVES

  Taller de puntaires

  Dilluns de 17 a 19 h

   

  Iniciació al Patchwork

  Dimarts de 18 a 19 h

   

  Costura i labors Espai relacional

  Dimecres de 17.30 a 20 h 

   

  AUDIVISUALS I FOTOGRAFIA

  Fotografia Urbana NOU

  Dimecres de 18 a 19 h

   

  Per a més informació: info@canbaro.net

  Organitza: