CURSOS I TALLERS D'OCTUBRE A DESEMBRE
Presencials i virtuals

Comencem el setembre amb tota l'energia a punt per recuperar l'essència del Centre cívic. Per això hem preparat una amplia oferta de cursos i tallers per a que pugueu gaudir, formar-vos i compartir (sempre amb totes les mesures de seguretat i higiene recomanades!).

INSCRIPCIONS:

-Inscripcions presencials per a usuaris dels cursos de març (aquells que van quedar interromputs pel confinament): 7 al 10 de setembre

-Inscripcions PRESENCIALS (per a tothom): del 14 al 30 de setembre

-Inscripcions ON-LINE (per a tothom): de l’11 al 30 de setembre

Recordeu que les inscripcions de menors d’edat haurà de ser presencial i amb autorització del tutor/a legal.


COM INSCRIURE'S ON-LINE?

Per fer la inscripció on-line cal estar registrat/da previament, segueix el pas a pas de la guia il·lustrada.


 MESURES COVID-19:

Totes les activitats presencials estan pensades tenint en compte les mesures de seguretat i altres indicacions vigents:
- Es garantirà una distància de 1,5m entre usuaris en tots els espais (gimnàs, sales, aules), així com l’ús de mascareta i de gel desinfectant.
- Cada usuari/a haurà de portar el seu material de casa (màrfega, material ús personal), en cas que el curs ho requereixi. El centre no en podrà cedir.
- No es podrà fer ús dels vestuaris, caldrà venir amb la roba adequada des de casa (indicació per als tallers i activitats de cos i moviment).
- Hi haurà un marge de temps entre tallers per no congestionar els espais. Es ventilarà la sala i s’higienitzaran els espais i el mobiliari utilitzat.

 


INFORMACIÓ IMPORTANT:

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equpament) aquesta activitat s’adaptarà per a que pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment.

Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la que es continuarà oferint l’activitat. OFERTA de cursos i tallers:

 

ESCOLA DE FLAMENC

-Dansa flamenca (iniciació, intermedi, avançat)

Sevillanes (inicació, intermedi, avançat)

-Rumba

-Guitarra flamenca

-Caixó flamenc (iniciació)

-Cante

-Combo flamenc

 

MÚSICA, DANSA I TEATRE

-Guitarra (inicial-presencial / intermedi-virtual)

-Zumba

-Tango

 

SALUT I BENESTAR

-Pilates (virtual)

-Ioga

 

RECURSOS I HUMANITATS

-Conversa en anglès

-Dariya marroquí (virtual)

-Trekking informàtic

-Informàtica

-Mòbil o Tablet

 

ARTS PLASTIQUES, VISUALS I SONORES

-Dibuix i pintura

-Cosir a màquina

-Retrat

-Pràctica fotogràfica

-Edició fotogràfica

-Taller de ceràmica

 

FAMÍLIES

-Música en família (de 0 a 1 any i d'1 a 3 anys)

 

INFANTILS (DE 6 A 12 ANYS)

-Caixó flamenc

-Jazz Dance

-Taller de ceràmica

-Dibuix i pintura

 

JOVES (DE 12 A 18 ANYS)

-Iniciació als instruments de vent

-Besòs Band

-Guitarra

-K-Pop

-Dances urbanes i creació

-Taller de rap i cultura hip-hop (1 sessió, dimecres 7 d'octubre a les 18h)

Compartir