ACTUA

freepik.com

01/01/2020 > 31/12/2020

Aquesta convocatòria està adreçada a tots aquells grups de música, cantautors/es i grups o companyies de teatre o dansa formats per persones majors de 18 anys, que treballin en petit format, és a dir, en espais no convencionals i amb espectacles de curta durada, ja sigui de forma amateur o semi professional que necessitin un espai on mostrar el seu treball.

El Centre Cívic Can Castelló té oberta la convocatòria tot l’any per rebre projectes.

 

Les condicions que s’ofereixen són les següents:

 • Mostra/representació de l’espectacle al  Centre Cívic.
 • Gratuïtat de l’espectacle, no hi ha ingressos ni % del taquillatge.
 • 2 assajos  generals al Centre Cívic abans de la mostra.
 • Suport tècnic durant l’assaig general i la representació.
 • Difusió de l’espectacle pels canals habituals del Centre Cívic (fulletó, web, cartell...)

Tots les persones, grups o companyies que es presentin a la convocatòria han d’assumir el compromís de representar el projecte en les mateixes condicions que l’han presentat i en les dates establertes. En cas que no sigui així o que el projecte no s’acabi duent a terme, l’artista o  grup haurà de recompensar el Centre Cívic pels assajos realitzats i pel compromís no assumit. 

L’equip de programació del Centre Cívic es posarà en contacte amb les persones, grups o companyies que sol·licitin participar de l’ACTUA via mail. 

 

Per optar a aquestes places cal enviar un dossier amb la següent informació:

 • La fitxa tècnicaque us adjuntem i que podeu descarregar a bit.ly/AcostatArt a l’apartat “Actua”.
 • Un currículumde la/es persona/es, grup  o la companyia .
 • Materials de creacions anteriors si es creu necessari com a material de referència.
 • Proposta de període d’actuació adaptat a les necessitats.
 • Qualsevol altra consideració important a destacar.

Es valorarà:

 • Que la proposta-idea d’espectacle sigui de creació pròpia, inèdita.
 • Que la tècnica de l’espectacle sigui compatible amb l’espai i material de l’espai on es farà l’espectacle .
 • Que el calendari d’actuació sigui compatible amb les disponibilitats d’espais del Centre.

 

Es descartaran les propostes que incloguin continguts racistes, sexistes, homòfobs o que vulnerin els drets de les persones.

 

 

Els dossiers s’han d’enviar en format .pdf o .doc a: info@cccancastello.cat i cal indicar a l’assumpte del missatge  el concepte “ACTUA” + nom de la companyia, grup, artista.

 

 

El Centre Cívic es reserva el dret de modificar qualsevol dels paràmetres esmentats.

Compartir