Cessió i/o lloguer d'espais

El Centre Cívic Can Castelló disposa d’un servei per a entitats, grups professionals o empreses que necessitin fer ús d’un espai de l’equipament per organitzar reunions, conferències i/o jornades.

a) Donada la situació excepcional generada per la situació de pandèmia per la COVID–19 és necessari assumir nous compromisos per part de l’entitat sol·licitant. Per aquests motius l'entitat interessada en la cessió d’espai es mostra d ́acord en la necessitat de prioritzar la normativa sanitària. Per tant, manifesten el seu acord en relació a:

Respectar totes les mesures de seguretat sanitàries:

 • Ús de mascaretes
 • Neteja de mans i/o ús de gel hidroalcohòlic al arribar i accedir al Centre Cívic
 • Manteniment de les distàncies social mínima d’un metre i mig
 • No portar menjar
 • No saludar donant la mà ni de cap manera que impliqui contacte físic.
 • Un cop s’hagi entrat a l’edifici, realitzar rentat de mans correcte i de manera freqüent amb aigua i sabó.
 • Evitar sempre que sigui possible fer servir estris i eines, així com evitar manipular documentació compartida.

Respectar el temps de la cessió.

Respectar accedir només als llocs habilitats per desenvolupar la trobada.

Respectar totes les indicacions del personal del Centre Cívic.b) Per formalitzar la reserva d'espais:

 • Heu d’omplir el full de sol·licitud (que podeu descarregar-vos-el en l’arxiu adjunt) i n’heu d’especificar tota la documentació prevista per l’acte.
 • Cal lliurar el full de sol·licitud a informació del Centre Cívic Can Castelló o bé enviar-lo per e-mail.
 • La confirmació de la reserva es farà o bé per e-mail o bé per telèfon.
 • La sol·licitud de cessió d’espai haurà de fer-se amb la màxima antelació possible.
 • La reserva no serà definitiva fins que no s’hagi satisfet el pagament de les tarifes establertes.
 • No es permetrà l’ocupació de l’espai per part d’una entitat diferent a la que consta en el full de sol·licitud, així com tampoc no es permetrà la realització d’una activitat diferent a la descrita en la reserva.
 • En el cas d’anul·lació de l’acte, es tornarà l'import que s’hagi realitzat, sempre i quan es faci en un mínim de tres dies abans de l’acte. Cas que s’hagin contractat serveis addicionals i no es pugui retornar, aquest anirà a càrrec del sol·licitant.


Podeu reservar una sala o demanar més informació a:

administracio@cccancastello.cat

 

 

 

Compartir