Cessió i/o lloguer d'espais

El Centre Cívic Can Castelló disposa d’un servei per a entitats, grups professionals o empreses que necessitin fer ús d’un espai de l’equipament per organitzar reunions, conferències i/o jornades.

Per formalitzar la reserva d'espais:

  • Heu d’omplir el full de sol·licitud (que podeu descarregar-vos-el en l’arxiu adjunt) i n’heu d’especificar tota la documentació prevista per l’acte.
  • Cal lliurar el full de sol·licitud a informació del Centre Cívic Can Castelló o bé enviar-lo per e-mail.
  • La confirmació de la reserva es farà o bé per e-mail o bé per telèfon.
  • La sol·licitud de cessió d’espai haurà de fer-se amb la màxima antelació possible.
  • La reserva no serà definitiva fins que no s’hagi satisfet el pagament de les tarifes establertes.
  • No es permetrà l’ocupació de l’espai per part d’una entitat diferent a la que consta en el full de sol·licitud, així com tampoc no es permetrà la realització d’una activitat diferent a la descrita en la reserva.
  • En el cas d’anul·lació de l’acte, es tornarà l'import que s’hagi realitzat, sempre i quan es faci en un mínim de tres dies abans de l’acte. Cas que s’hagin contractat serveis addicionals i no es pugui retornar, aquest anirà a càrrec del sol·licitant.


Podeu reservar una sala o demanar més informació a:

administracio@cccancastello.cat

 

 

 

Compartir