Línies de treball

Formació: cursos i tallers

Dissenyem i duem a terme uns tallers i cursos basats en l'aprenentatge no formal que possibiliten la creació, la participació i la relació de la població en general.
Les temàtiques estan englobades en les següents categories:

  • Cultura i expressió artística: divulgació de les diverses disciplines artístiques.
  • Dansa: expressió emocional, moviment i interacció social.
  • Llengües: Per conèixer altres cultures amb el suport d'un professor nadiu.
  • Gastronomia: especialitzats en cuina i alimentació.
  • Noves tecnologies: fomenten els coneixements en les eines telemàtiques.
  • Salut i creixement personal: vetllen pel manteniment, la prevenció i la creació.


Promoció i Difusió Cultural

Promoció d'espectacles i cicles culturals

Es dissenyarà una programació estable de produccions culturals que esdevingui instrument d'apropament dels ciutadans i ciutadanes de St. Gervasi a activitats de les diferents expressions culturals:

  • cicles de xerrades
  • música
  • teatre
  • exposicions


Suport a la Creació

Es desenvoluparan projectes i accions de suport a iniciatives artístiques col·lectives o individuals que tinguin interès per la població.
Es facilitaran els processos creatius a partir d'espais d'assaig, de tallers, d'espais d'actuació i/o, d'exposicions i es recolzarà la difusió de les seves activitats.
 
Totes aquestes línies es treballaran seguint els criteris de:

Sostenibilitat. Totes les accions i activitats generades per l'equipament s'executaran sota el criteri de sostenibilitat i de bones pràctiques mediambientals, treballant alhora aspectes de sensibilització i implicació ciutadana.

Integració. Les activitats i accions de l'equipament tindran en compte tots els col·lectius i vetllaran per a que cap persona trobi barreres arquitectòniques ni psicològiques que impedeixin el seu accés als diversos serveis i activitats que oferim.

Compartir