Abans de Can Farrero
Exposició

Mostra que inicia una sèrie d'exposicions sobre Can Farrero, des dels seus precedents fins la seva conversió en equipament públic de barri. S'inicia el cicle amb una mostra dels dibuixos de “La Ausiliar de la Industria”, de 1856, obra de l'arquitecte Oriol Mestres, dedicada a treballs complementaris de la industria tèxtil.

 

Setembre i octubre 2013

 

L'exposició Abans de Can Farrero al blog "De la indústria a la cultura".

Participants: CEM (Centre d'Estudis Montjuïc)

Compartir