Informació general

El Centre Cívic Drassanes promou una tasca sociocultural donant suport a iniciatives de grups i artistes que volen obrir-se camí en el món de la creació i l’expressió artística.

El Centre Cívic Drassanes disposa de dues sales d’exposicions, la sala Butterfly i la sala El Tinter, a les quals té lloc una programació trimestral. A ambdues sales s’inauguren simultàniament dues exposicions mensualment amb l’objectiu de donar cabuda al màxim nombre de disciplines i llenguatges expressius diferents.

Per més informació:

exposicions@ccdrassanes.cat

Compartir