Inscripcions als tallers
PRIMAVERA 2024

CENTRE CÍVIC DRASSANES

De dilluns a divendres, de 10 a 14h i de 16 a 21h.
Dissabtes, de 10 a 14h i de 16 a 20h.

 

INSCRIPCIONS

Del 18 de març al 8 d'abril

 

INICI DELS TALLERS

Setmana del 15 d'abril

Podeu consultar les dates i el preu a l’apartat específic de cada taller.
Preus pendents d’aprovació per la Comissió de Govern

  

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

El pagament del curs es pot fer en línia o presencial, mitjançant targeta de crèdit o ingrés bancari. En el cas d’ingrés bancari no es considerarà formalitzada la inscripció fins al lliurament del resguard original d’ingrés al centre; el temps de lliurament del resguard és de 48 hores.

  

TARIFES REDUÏDES

 Les persones en situació d’atur i les persones amb una discapacitat reconeguda de més d’un 33% poden gaudir d’una reducció en la tarifa dels preus dels tallers culturals del Centre Cívic.

Les inscripcions per aquests ajusts seran només presencials i fins al 8 d’abril.
És imprescindible aportar la documentació necessària en el moment de fer la inscripció, i en tots els casos és necessari el Certificat d’empadronament de l’Ajuntament de Barcelona.

El 30%, 50% o 75% de descompte correspon als següents barems:

1. Full del SOC (DARDO)) descompte del 50%

2. Targeta de discapacitat i no targeta rosa
2.1. Amb un grau igual o superior al 75%: descompte del 75%
2.2. Entre el 65% i 74% de discapacitat: descompte del 50%
2.3. Entre el 33% i el 64% de discapacitat: descompte del 30%
2.4. Amb carnet de família nombrosa o 2 fills a càrrec descompte del 75%
2.5. Amb necessitat de tercera persona descompta del 75% 

3. Targeta de discapacitat i targeta rosa descompte del 75%

4. Document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental
4.1. Amb pensions no contributives (renda garantida, RMI, RAI) descompte del 75%
4.2. Amb rendes superiors: descompte del 50%
4.3. 
Amb carnet de Família Nombrosa o 2 fills a càrrec descompte del 75%

 

  

 DEVOLUCIONS

La devolució del curs tan sols es farà quan un curs s’anul·li per part de l’organització. El temps per recollir aquesta devolució, en el cas de pagament presencial, serà fins al 15 de juny.

Una vegada finalitzat el període d’inscripcions no es retornarà, en cap cas, l’import de la inscripció.

La possibilitat de canvi de taller només es contemplarà durant la primera setmana del curs i no s’abonarà cap diferència.

El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professorat, o la ubicació d’una activitat si ho considera necessari. En cas d’haver d’anul·lar alguna sessió, aquesta serà recuperada en el mateix trimestre.

 

⇒ CLICA L'ANNEX PER VEURE LA PROGRAMACIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On: Centre Cívic Drassanes
Adreça: C/ Nou de la Rambla, 43

Telèfon: 934412280
Email: informacio@ccdrassanes.cat

Compartir