NORMATIVA D'INSCRIPCIONS

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

 1. Les inscripcions es faran de manera presencial al centre cívic o seguint les instruccions de les inscripcions no presencials especificades al web.
 2. Import trimestral: el preu inclou totes les sessions.
 3. La inscripció es farà efectiva un cop s’hagi abonat l’import del taller. El pagament es podrà fer mitjançant targeta en el centre o ingrés/transferència bancària. En el segon cas, caldrà retornar el centre cívic el rebut amb el segell de l’entitat bancària en al termini màxim de 48 h.
 4. Només es farà la devolució de l’import del taller en el cas que se suspengui l’activitat. L’import de la inscripció es retornarà en efectiu només durant un període de 15 dies des de l’inici dels tallers.
 5. La Direcció del centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de participants i de canviar el professorat en cas que sigui necessari.
 6. En el cas dels tallers gratuïts, a les tres faltes d’assistència no justificades la Direcció del centre podrà expulsar la persona usuària del taller.

 

REDUCCIÓ DE PREU 

INSCRIPCIONS PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR

Tens dret a un 50%  de descompte, només d’UN taller.

DOCUMENTACIÓ:

 • Certificat d’empadronament (Barcelona Capital) amb una antiguitat màxima de TRES mesos.
 1. El podeu demanar a les oficines d’atenció al Ciutadà (OAC)
 2. Sol·licitar al telèfon 010
 3. Sol·licitar per internet a www.bcn.cat/tramits
 • Informe de vida laboral o full SOC (servei d’ocupació de Catalunya) Amb una antiguitat màxima d’ UN mes al moment de fer la inscripció.
 1. El podeu demanar a la tresoreria de la Seguretat Social, al Servei de Gestió i Atenció.
 2. Per telèfon d’informació 901 502 050
 3. Per internet www.seg.social.es

 INSCRIPCIONS PER PERSONES AMB RECONEIXEMENT DE DISCAPACITAT

Entre el 33% i el 64% tenen una reducció del 50% i les que tinguin igual o més que el 65% tenen una reducció del 75% en la tarifa d'un taller.

DOCUMENTACIÓ:

 • Certificat d’empadronament (Barcelona Capital) amb una antiguitat màxima de TRES mesos.
 1. El podeu demanar a les oficines d’atenció al Ciutadà (OAC)
 2. Sol·licitar al telèfon 010
 3. Sol·licitar per internet a www.bcn.cat/tramits
 • Fotocòpia de la targeta de reconeixement d’un grau de discapacitat igual o superior al 33% i l’original (per comprovació)

Molt importat!

Per poder gaudir dels descomptes, cal portar la documentació, en el moment de fer la inscripció del taller.

Per a més informació consulteu el document adjunt. 

 

NORMATIVA DELS TALLERS

 1. El material fungible necessari per a la realització del taller anirà a càrrec de l’usuari/a.
 2. Suplements: Els tallers amb suplement aniran a càrrec de la persona usuària. L’import del material s’abona el primer dia de classe.
 3. En cas de perdre una classe per causes alienes a l’usuari/a aquesta es recuperarà.
 4. En cas que l’usuari perdi alguna classe per motius personals, aquest no es recuperà.
 5. En el cas dels tallers gratuïts, a les tres faltes d’assistència no justificades la Direcció del centre podrà expulsar la persona usuària del taller.
 6. El Centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions dels usuaris/es. Per aquest motiu es prega no deixar al Centre cap material de valor, ni econòmic ni emocional.

 

Compartir