Infants de 4 a 11 anys - Kanalla

Funcionament de KANALLA  (infants de 4 a 11 anys)

 

El Casal Infantil Sant Martí té com a finalitat  l’educació dels infants en el seu temps de lleure.

El funcionament bàsic d’aquest grup parteix de combinar el joc lliure pels diferents espais, a més, d’una activitat dirigida que s’oferirà cada dia (manualitats, tallers de cuina, jocs, sortides...)

 

Grups i horari:

A causa de la situació excepcional pel COVID hem modificat ràtios , grups i espais del Casal per garantir les mesures de seguretat e higiene recomanades

Grups bombolla de 6 infants un día a la setmana de 17 a 19,30h

 

- Quatre grups de Kanalla: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous .

- Quatre grups de Xic'ets: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous .

 

 PREU:   7,44€ el trimestre 

 HORARI D’ATENCIÓ FAMÍLIES: amb cita prèvia

(pagament quotes , reunions, dubtes o informacions…)

CONTACTE: 

639 601 995

cisantmarti@gmail.com

Compartir