Sala d'actes

Capacitat: 110 persones

Superfície: 220 m2
EQUIP TÈCNIC:

  • Pantalla fixa
  • Petita tarima 6x4 aprox
  • 90 cadires
  • Material portàtil: equip de so, micros, focus, taules, projector...
  • Connexió a internet i servei WiFi

Compartir