Qui som

El Centre Cívic Sarrià treballa amb els següents eixos transversals:

Integració

Les activitats i accions de l’equipament tindran en compte tots els col·lectius i vetllaran per a que cap persona trobi barreres arquitectòniques ni psicològiques que impedeixin el seu accés als diversos serveis i activitats que oferim.

Suport a la creació

L’equipament treballarà per donar recolzament i sortida a totes aquelles manifestacions artístiques dels col·lectius i persones que s’hi acostin i que tinguin interès per la població.

D’altra banda es seguirà incentivant la creació poètica i literària a través del projecte de Jocs Florals, així com l’espai plàstic amb el concurs de pintura ràpida i la reserva d’espais d’exposició per joves artistes.

Quan a la música , disciplina de gran rellevància a l’equipament, es seguirà treballant conjuntament amb la Coordinadora de Rock, en el concurs de directes i la gestió dels bucs d’assaig i concerts mensuals que tenen com a objectiu el suport a noves formacions, juntament amb el cicle de jazz, i un cicle de noves músiques que es vol engegar de cara al proper any.

Treball comunitari i participació

Totes les accions i activitats programades des de l’equipament tindran com a eix vertebrador i prioritari els interessos i necessitats dels grups , col·lectius i persones properes al centre. Aquest serà doncs un treball transversal en totes les accions de la gestió i programació del Centre Cívic Sarrià amb l’objectiu de desenvolupar dinàmiques socials i de difusió cultural i alhora, afavorir la relació i comunicació comunitària, promovent l’associacionisme amb la finalitat d’enriquir social i culturalment la població tant d’ infants, joves, adults i gent gran i així fer-los conscients de pertànyer a una col·lectivitat, mitjançant la seva participació.

El centre Cívic ha de ser un recurs que faciliti i potenciï, programes, activitats dissenyades conjuntament amb els grups, entitats i associacions, així com una eina i element d’utilització per part de la població de cessió d’infraestructures i materials.

Per aquest motiu el Centre Cívic estarà obert a grups estables fora del seu horari tot i que serà necessària la contractació de control ( vigilància ) a càrrec del grup que utilitzi el centre.

 

Compartir