INSCRIPCIONS TALLERS OCTUBRE-DESEMBRE 2021
Dates i normativa

Inscripcions octubre desembre 2021:

Tallers del 6 al 30 de setembre

Tallers de memòria 13,14 i 15 de setembre

Tallers de voluntaris del 16 al 30 de setembre

 

Horari: dilluns-divendres de 9.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h /

             dissabte  matí de 10,30 a 14 i tarda de 17 a 20.30 h 

 

Inici dels tallers setmana del 4 d'octubre

Durada 10 sessions

 

Les inscripcions es poden fer en línia o presencials. 

Els tallers seran presencials.

Per qualsevol informació, us atendrem telefònicament al 93 358 56 14. 

 

 

NORMATIVA

   

 • El procés d'inscripció es pot fer de forma presencial amb pagament per ingrés bancari o targeta. També es pot fer online  mitjançant la web: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta, en aquest cas el pagament només es farà amb targeta.
 •  No es reservarà plaça per telèfon o correu electrònic.
 • Les inscripcions en línia són nominals,  abans però, cal registrar-se  com a usuari.
 •  Presencialment cada persona podrà fer un màxim de tres inscripcions (inclosa la pròpia), aportant totes les dades de les persones a inscriure's. 
 •  En cas d'ingrés bancari la inscripció no es considerarà formalitzada fins que no es faci el pagament i s'hagi lliurat el comprovant, en un termini màxim de dos dies. Si no es fa així la plaça quedarà vacant.
 • El Centre Cívic Torre Llobeta es reserva el dret de suspendre els tallers que no hagin assolit un mínim de participants.  Es farà la devolució de l'import de la inscripció només durant un període de 15 dies des de l'inici dels tallers. Així com també es reserva el dret  a canviar les aules segons necessitats de programació.
 •  Un cop feta la inscripció en cap cas es retornaran els diners, excepte amb justificant mèdic que demostri que la persona inscrita no pot realitzar aquell taller.
 •  L’Ajuntament de Barcelona subvenciona econòmicament la realització de tallers als centres cívics, a les persones amb discapacitat o en situació d’atur.  Aquest ajut s’aplicarà només a un taller per trimestre i caldrà aportar la documentació requerida al moment de fer la inscripció. Aquesta serà obligatòriament presencial. Queden exempts els tallers organitzats per l'Associació de Voluntaris.
 •  Cal conservar el comprovant de pagament. 
 •  Els grups seran reduits i amb  places limitades.
 •  Es proporcionarà gel hidroalcohòlic per a la neteja de les mans abans d'iniciar els tallers.
 • Cada usuari/ària dels tallers haurà de portar la seva propia màrfega i coixí per poder-lo fer.  El centre cívic en cap cas podrà proporcionar aquests materials.
 • L'us de la mascareta és obligatori per fer els tallers

   

Compartir