Refugi climàtic

La calor excessiva i sostinguda comporta un augment de la mortalitat i la morbiditat, especialment en els grups més vulnerables, persones que o bé per la seva situació socioeconòmica o bé per la seva condició, salut o edat pateixen de manera més directa els efectes de la calor, com per exemple la gent gran.

Es preveu, que per els efectes de la crisi climàtica, cada vegada hi hagi més freqüència i intensitat d’onades de calor; actualment hi ha una onada de calor cada 4 anys de mitjana, i es preveu que en el millor dels casos aquesta freqüència es multipliqui per 8 i en el pitjor, fins a 16.

Per aquest des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha decidit crear una xarxa d’espais de refugi climàtic, on us podreu protegir de la calor.

 

 

EN L'ANNEX TROBAREU UNS CONSELLS PER COMBATRE L'ONADA DE CALOR

Compartir