REVISTA LA VEU DE TORRE LLOBETA NÚM. 79
Desembre 2022

 

Aquesta publicació és un projecte coordinat per l’Associació de Dones en Forma i recolzat pel centre cívic, que va néixer l'any 1993. El consell editor està format per quatre persones que són part d’altres grups: Poetes, Dones en Forma i altres col·laboradors/es, algunes estables i d’altres puntuals.

La revista consta de diverses seccions fixes com: “Humor en broma”, biografies, cinema, personatges, medi ambient, cuines del món i també articles d’opinió i espais dedicats a la prosa i a la poesia.

 

 

Us deixem el darrer exemplar de la revista, la num 79, a l'annex

Annexes

Revista 79

Compartir