Cessió d'espais

Temporalment, les cessions d’espai únicament es podran realitzar a la sala d’actes prèvia petició, que s’estudiarà individualment segons la disponibilitat de l’espai i garantint la correcta desinfecció entre usos. Consulteu-ne les condicions al web o al mateix centre.

Envieu-nos el formulari omplert a difusio@ccvazquezmontalban.com

Compartir