Barcelona engega una estratègia per reactivar la Rambla com a eix econòmic i comercial de la ciutat

08/04/2021 - 09:24 h

REACTIVACIÓ. Per recuperar l'activitat econòmica de la Rambla, es desplegarà un pla de dinamització comercial i es crearà una taula de captació d’inversions, entre altres accions. També es farà una nova edició de la campanya “Baixa a la Rambla”.

L’Ajuntament de Barcelona ha dissenyat una estratègia de reactivació de la Rambla, que es començarà a desplegar aquest mateix any. L’objectiu és avançar en la recuperació ciutadana d’un dels passejos més coneguts del món posant l’accent en l’àmbit comercial i econòmic, entre d’altres. Precisament, aquesta iniciativa preveu tot un seguit d’actuacions transversals que responen a diferents àmbits que van des de l’economia, la cultura i l’habitatge fins a la transformació urbanística de la via.

Una de les necessitats que ha evidenciat la pandèmia és la de diversificació de lactivitat econòmica present a la Rambla. Així ho identifica l’Ajuntament de Barcelona, que ha planificat una estratègia daccions per dinamitzar la Rambla des del punt de vista comercial i donar suport a la diversificació de lactivitat econòmica.

Entre les mesures, que començaran a aplicar-se aquest mateix 2021, destaca la creació d’una taula de captació dinversions per facilitar laterratge diniciatives privades i públiques que afavoreixin la diversificació econòmica i la implantació dhabitatge assequible. Alhora, es posarà en marxa una altra eina per vetllar per la diversificació comercial i econòmica: laprovació enguany del Pla dUsos de la Rambla, que precisament ha de vetllar, com ja fa el pla dusos de la resta de Ciutat Vella, per aquesta diversificació econòmica necessària i saludable.

Lestratègia per a la Rambla té com un dels principals objectius potenciar una diversificació comercial i doferta de la Rambla, tot apostant per la millora en qualitat. Per aquest motiu, es desplegarà un pla de dinamització comercial en el marc de lestratègia del Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica (CECORE) que inclogui tant el suport a establiments emblemàtics, com una major implicació en el desenvolupament dactivitats comercials de ciutat que tenen la seva activitat a la Rambla, per enfortir-ne el teixit i donar-lo a conèixer a la ciutadania.

En el mateix sentit, durant la primavera es posarà en marxa la segona edició de la campanya “Baixa a la Rambla” després de ledició del novembre passat, que proposarà desenes dactivitats per atreure-hi els barcelonins i barcelonines. Tota la informació sobre l’estratègia per reactivar la Rambla, es pot consultar aquí.