El comerç de barri del carrer Gran de Sant Andreu queda protegit

25/01/2019 - 17:54 h

Urbanisme i infraestructures. El nou pla d’usos aprovat al Plenari municipal regula l’obertura d’establiments en aquest carrer per protegir les botigues del barri.

El Plenari municipal aprova el nou pla d’usos del carrer Gran de Sant Andreu, que regula l’obertura de nous establiments de restauració i d’oci per preservar el comerç de proximitat, protegir els interessos veïnals i garantir l’equilibri de les activitats que s’hi desenvolupin.

La mesura té l’objectiu de protegir les botigues de barri de l’arribada d’establiments contraris a la identitat local i al replantejament urbanístic que s’està executant al carrer, ja que aquestes millores poden atreure teixit econòmic perjudicial per als interessos veïnals.

En concret, actualment estan en marxa la pacificació del carrer Gran de Sant Andreu, que donarà prioritat als vianants i a les bicicletes per afavorir-hi el passeig, i la construcció del nou mercat del barri, que millorarà la integració d’aquest equipament a l’entorn.

L’ordenació d’usos inclou les parcel·les que tenen la façana al carrer Gran de Sant Andreu, entre el passeig de Santa Coloma i el carrer de Rovira i Virgili, al carrer del Mercat, a la plaça del Comerç i a la porxada de la plaça del Mercadal.

Un pla del veïnat

El projecte per delimitar les activitats al carrer Gran de Sant Andreu s’ha treballat amb entitats veïnals, comercials, culturals i de restauració a fi d’adequar la regulació a les necessitats dels diferents col·lectius.

  • Activitats musicals, restauració i botigues de degustació: Hi pot haver una superfície màxima de 350 metres quadrats en un radi de 50 metres, amb un límit de 300 metres quadrats per establiment.
  • Autoserveis i supermercats: Poden tenir una superfície màxima d’entre 149 i 250 metres quadrats, segons el tipus d’establiment, i en un radi de 50 metres aquestes activitats no poden superar els 600 metres quadrats.
  • Establiments alimentaris polivalents i amb màquines expenedores: En un radi de 50 metres no poden superar els 500 metres quadrats de superfície total, i cada establiment pot ocupar un màxim de 150 metres quadrats.

El pla d’usos del carrer Gran de Sant Andreu s’ha aprovat al Plenari municipal.