Subvencions de l’any 2019 per a la Campanya d’Enllumenat Nadalenc

30/04/2019 - 13:32 h

Subvencions. S'obre el termini de presentació de sol·licituds per a la campanya de nadal i finalitzarà el proper 31 de maig.

L’objecte de les presents bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles associacions de comerciants territorials que contracten la instal·lació, muntatge i/o desmuntatge dels conjunts ornamentals per a l’enllumenat nadalenc de les vies públiques de la ciutat de Barcelona l’any 2019.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 17 d’abril i finalitzarà el proper 31 de maig. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Així mateix, aquí pots trobar la documentació relativa a la present convocatòria.