Agraïments

Des de l’Oficina d’Afers Religiosos agraïm el suport de totes les persones i entitats que han col·laborat en l’edició d’aquesta pàgina web, especialment a les comunitats religioses que han revisat els textos. També als nois i noies que que s’han presentat a davant de la càmera; a la Direcció General d’Afers Religiosos i al grup de recerca ISOR per facilitar les dades dels centres de culte a Catalunya; als fotògrafs que han cedit les seves imatges; i a l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i a l’Escola Pia, sobre la feina dels quals s’han elaborat les maquetes dels centres de culte.