El budisme

Quan?

Mapa del budisme

Trobem els orígens del budisme a l’Índia, fa aproximadament uns 2.600 anys, en un moment en què el sistema de castes —que divideix la societat en grups jeràrquics als quals es pertany des de l’inici fins al final de la vida— ho impregnava tot. En aquest context, es diu que un príncep anomenat Siddharta Gautama, després de conèixer el patiment humà i aïllar-se com un asceta (algú que practica una vida molt austera i espiritual), va trobar, a partir de la seva pròpia experiència, el camí de l’alliberament i la plenitud. Es tractava d’un camí no dogmàtic, un camí que explicava quina forma de vida calia seguir per alliberar-se del sofriment.

Aquest és el missatge que Siddharta Gautama (més endavant anomenat Buda) va descobrir amb la seva pròpia experiència i que després va transmetre a altres persones. Primer, el missatge es va difondre pel subcontinent indi i, posteriorment, irradià per tot l’Orient.

El budisme és una doctrina filosòfica i religiosa no teista (sense déus) que compta amb múltiples escoles doctrinals. Es considera que actualment, al món, hi ha uns cinc-cents milions de budistes, cosa que la converteix en la quarta tradició religiosa amb un nombre més gran de seguidors a escala mundial.

Qui?

Qui es considera que són les persones o personatges que van propiciar la creació del budisme? I els budistes d'avui, els vols conèixer?

Siddharta Gautama, Buda

Siddharta Gautama, Buda

Siddharta Gautama és el savi en el qual es basen els ensenyaments budistes. Va néixer al segle V aC en un bosquet al nord de l’Índia. Pocs dies després del seu naixement, la seva mare va morir i ell, que era el príncep de la República Sakia, va ser sobreprotegit pel seu pare, el rei, que el va mantenir aïllat del món més enllà dels límits dels seus palaus, on el patiment era inexistent. Però un dia, Siddharta Gautama, ja casat i amb un fill, va voler saber què hi havia més enllà de la seva realitat i va sortir del palau. En conèixer el dolor i la mort, va decidir abdicar el tron i retirar-se en un bosc vivint com un asceta, dedicat a la meditació i a uns dejunis extrems, a causa dels quals gairebé va perdre la vida. Tenia uns trenta anys. Aprengué que ni l’ascetisme extrem ni la vida de plaers a palau eren els camins per aconseguir la plenitud, i entengué que per arribar a la plenitud calia seguir el «camí del mig». Fou aleshores quan començà a anomenar-se Buda: el despert, el que ha assolit la il·luminació. Amb el temps i l’esforç exclusiu per aconseguir la plenitud, els coneixements i la comprensió de Buda es van fer cada vegada més clars i concrets, de manera que decidí ensenyar-los. Així va ser com començà a tenir deixebles i a viatjar per tal d’explicar la seva experiència.

Dalai Lama

Dalai Lama

El Dalai Lama és el líder espiritual del budisme tibetà. Es considera que el Dalai Lama és la reencarnació de Txenresi, el buda de la compassió, i que després de la mort del Dalai Lama aquest es reencarna en un nadó que, des de ben petit, ja dóna senyals que n’indiquen la singularitat.

Actualment, el Dalai Lama és Tenzin Gyatso. És el catorzè Dalai Lama de la història i viu a l’exili, arran de l’ocupació xinesa del Tibet. Tenzin Gyatso va assumir els càrrecs polítics del Govern tibetà a l’exili fins al 2011, moment en què va decidir renunciar-hi.

Machig Labdron

Machig Labdron

Històricament, aquesta dona tibetana va ser una practicant i excel·lent mestra, mare i fundadora d’un llinatge únic conegut com el Chöd del Mahamudra. Va viure al segle XI al Tibet i era coneguda per ser una lectora brillant ja des de molt petita. Sense ganes de casar-se ni formar una vida familiar tradicional, va marxar de casa molt jove i va esdevenir monja budista.

Temps després, va abandonar l’orde monàstic on havia entrat i es casà i tingué diversos fills. Fou la primera mestra i la més rellevant al Tibet. Machig Labdron és popularment considerada al Tibet com una deessa o deïtat femenina: la personificació mateixa de la saviesa de tots els budes.

Què?

Conviccions fonamentals

Les conviccions fonamentals

Buda va resumir els seus aprenentatges en quatre punts i vuit aspectes que cal tenir en compte durant la vida. Aquests aprenentatges, que foren anomenats pels seus seguidors com «Les quatre nobles veritats» i «El camí del mig», són els següents:

- Les quatre nobles veritats:
1. A la vida hi ha, fonamentalment, insatisfacció i patiment.
2. La causa de la insatisfacció i el patiment rau en el desig.
3. Les persones poden alliberar-se de la insatisfacció i el patiment alliberant-se del desig.
4. Per alliberar-se del patiment cal seguir el camí que es desfà dels desitjos: el noble camí dels vuit passos, el camí del mig.

- El camí del mig:
El camí del mig és el que ens permet destriar allò que és important d’allò que no ho és. I es concreta tenint una actitud recta en els vuit aspectes següents:
1. En el coneixement, comprenent les quatre nobles veritats.
2. En la intenció, buscant el bé de tothom.
3. En la paraula, sense dir mentides i utilitzant paraules conciliadores.
4. En l’acció, fent el bé.
5. En l’ocupació correcta, guanyant-se la vida sense fer mal ni en contra dels propis principis.
6. En l’esforç equilibrat i constant.
7. En l’atenció mental contínua.
8. En l’actitud mental, concentrant-se i meditant.

L’extinció del patiment permet, segons el budisme, arribar al nirvana, un concepte clau en el budisme: l’estat espiritual lliure de contaminants de la ment. Mentre no s’arriba al nirvana, es viu en la roda de renaixements, on el karma té un pes decisiu. El karma és la llei de causa i efecte segons la qual les accions que fa cadascú tenen conseqüències en el futur.

Els textos fonamentals

El cànon budista es compon de dos tipus de textos: els sutra i els sastra. Els sutra són la recopilació dels ensenyaments directes de Buda. Es divideixen en tres grups, que reben el nom de Tripitaka (‘tres cistells’) i recullen els tres ensinistraments o ensenyaments principals del budisme: l’ètica, la concentració i la saviesa. Els sastra són els comentaris dels textos de Buda fets pels seus deixebles. Podem mencionar també els tantra, que expliquen els ensenyaments i mètodes de ioga tàntric.

Sutra del cor

Forma no és sinó vacuïtat,
vacuïtat no és sinó forma.
Forma veritablement és vacuïtat,
vacuïtat és veritablement forma.

El mateix val per a les sensacions i l’enteniment,
la voluntat i la consciència.
La forma de totes les coses és vacuïtat.
No neixen, no moren.
No són pures ni impures,
no disminueixen ni augmenten.
I, per això mateix, en el buit no hi ha forma,
ni sensacions, ni enteniment,
ni voluntat ni consciència.
Ni ull, ni orella, ni nas,
ni llengua, ni cos, ni ment,
ni color, ni to, ni olor, ni tast,
ni res que hom pugui tocar o imaginar,
ni un àmbit dels sentits, ni del pensament,
ni ignorància, ni acabament de la ignorància;
semblantment, no hi ha ni envelliment ni mort,
ni un final de la vellesa ni de la mort;
ni dolor ni origen del dolor,
ni destrucció, ni camí, ni saviesa, ni consecució.

El Sutra Avatamsaka

L’u és els molts. Els molts és l’u. En la paraula el significat ha de trobar-se. En el significat la paraula ha de ser entesa. No ser és ser. Ser és no ser. La no forma és la forma. La forma és la no forma. No ser és ser. Ser és la no forma.

El Sutra Pitaka

No fereixis els altres amb allò que et fa sofrir a tu.

Generació dels quatre desitjos incommensurables

Que tots els éssers siguin feliços,
que tots els éssers siguin lliures de patiment,
que ningú sigui desposseït de la seva felicitat,
que tots els éssers aconsegueixin equanimitat, lliures d’odi i d’aferrament.

Les branques del budisme

Es pot parlar de tres corrents en la tradició budista. El primer corrent és el Theravada. El budisme Theravada és l’única escola budista que ha sobreviscut d’entre les diverses escoles del temps de Buda Sakyamuni. És un camí d’alliberament personal que mostra com posar fi al propi patiment per arribar a l’estat del nirvana. L’ideal del Theravada és convertir-se en un arhat, una persona que renuncia al patiment i les seves causes, pensant sobretot en el propi alliberament per poder ajudar després els altres a alliberar-se també. S’ha establert bàsicament als països del Sud-est asiàtic. Aquesta etapa es coneix com “el primer gir de la roda del Dharma”.

Posteriorment es va desenvolupar el corrent Mahayana. L’ideal del Mahayana és convertir-se en un bodhisattva, un ésser que no tan sols està preocupat pel seu alliberament, sinó que busca en primer lloc el de tots els éssers i els ajuda a aconseguir-ho, deixant el seu propi alliberament per a després. El resultat de la pràctica del camí Mahayana és la plenitud de l’ésser, que rep el nom de buditat, despertar o il·luminació. És “el segon gir de la roda del Dharma”. El budisme Mahayana va passar de l’Índia a la Xina, i d’aquest país al Japó, i finalment va arribar a Occident al segle XX. En la seva adaptació a l’Extrem Orient va esdevenir budisme zen. És una tradició amb molta presència a Barcelona.

Un desenvolupament posterior va donar lloc al camí del Vajrayana, més complex, i que utilitza mètodes de ioga per transformar les energies de la persona i aconseguir la buditat o la pròpia plenitud, sempre per al benefici dels altres. És “el tercer gir de la roda del Dharma”. El budisme Vajrayana, a través de la figura del Dalai Lama, ha sofert una evolució molt ràpida com a conseqüència de l’expulsió del poble tibetà del seu país, l’assentament en territori de l’Índia i el Nepal i el seu posterior salt a Occident, on ha aconseguit molt de predicament. A Barcelona hi ha molts centres de budisme tibetà.

Els tres girs de la roda del Dharma s’han anat desenvolupant conservant sempre els sistemes anteriors, per això es pot dir que el Vajrayana inclou el Mahayana i el Theravada, com si es tractés de les matrioixques o nines russes, o també com les ciutats que integren les seves diverses etapes de creixement urbanístic en un sol organisme urbà de fluïdesa perfecta.

Esquema vertical típus arbre de les Branques del budisme, les principals branques són: Theravada, Mahayana de la que en surt Budisme Zen i Vajrayana

On?

On són els centres de culte de Catalunya? I a Barcelona? Busca'ls al mapa!

El budisme a Catalunya

El primer centre budista que es va obrir a Catalunya ho va fer l’any 1977 a la ciutat de Barcelona. Des d’aleshores, el nombre de persones budistes al país no ha deixat de créixer, aplegant tant persones originàries de l’Extrem Orient com persones nascudes a Catalunya.

Catalunya

Nombre de centres de culte budista per comarca a Catalunya*

*Dades de 2014. Font: Direcció General d'Afers Religiosos, www.mapareligios.cat

Presència a Barcelona

Podeu trobar tots els centres de culte de la ciutat en aquest plànol.

Barcelona

Nombre de centres de culte budista per districte a Barcelona*

*Dades de 2016. Font: Oficina d'Afers Religiosos

Plànol de centres de culte a Barcelona

Podeu trobar tots els centres de culte de la ciutat en aquest plànol.

Navega pel plànol

Com?

La manifestació externa del budisme varia molt segons la tradició i el país on es practica, ja que s’adapta a cada cultura preservant-ne l’essència. Malgrat tot, se solen practicar uns rituals comuns que inclouen oracions i meditacions.

Els dies de lluna plena, les persones budistes es dediquen més intensament a la pràctica, respecten alguns dels preceptes propis dels monjos budistes i es reuneixen per pregar amb altres practicants. Sigui com sigui, cadascú segueix la seva sadhana (la seva pràctica personal, que inclou oracions i meditacions quotidianes) i ocasionalment fa recessos per a dedicar-se intensivament a la meditació.

De fet, la meditació és la pràctica comuna de totes les persones budistes. Té dos aspectes: el de la concentració i el de la reflexió. El primer, serveix per asserenar la ment i desenvolupar la capacitat d’atenció i concentració, mentre que el segon desenvolupa la saviesa del coneixement.

El temple

Temple Saiho-ji (Kyoto, Japó). Temple zen.

Temple Saiho-ji (Kyoto, Japó). Temple zen.

Centre Budista Kagyu Samye Dzong.

Centre Budista Kagyu Samye Dzong.

El budisme és una tradició religiosa molt diversa, i això fa que també siguin diversos els seus tipus de lloc de culte (i que, en molts casos, no puguem parlar estrictament de «culte»). Així, en el budisme mahayana, hi trobem el budisme zen, on el lloc de culte més comú és el dojo, un espai molt senzill, pensat per a dur-hi a terme les meditacions pròpies del zen. En el budisme vajrayana, també conegut com a budisme tibetà, en canvi, la presència d’elements màgics fa que les seves pràctiques religioses no es facin amb la sobrietat del budisme zen, i el seu lloc de culte, el gompa, és un espai on hi ha imatges de buda, així com la presència de diversos elements necessaris per al seu tipus de meditació i pregària.

Les parts del temple budista

Les parts del temple budista

 1. Chaitya Tradicionalment un lloc o objecte sagrat, i per extensió, un lloc de culte budista usat com a lloc de reunió de la sangha (comunitat de monjos o comunitat budista en sentit ample).
 2. Altar del Buda en estat de meditació o d’il·luminació L’estàtua del Buda està en la postura del lotus i el gest de les mans és el de dhyana-mudra. És el gest de la meditació: la mà dreta sobre l’esquerra, amb les puntes dels polses tocant-se.
 3. Tres budes i bols per a les ofrenes i l’encens En el budisme de matriu cultural xinesa els tres budes simbolitzen el buda del passat, el del present i el del futur.
 4. Stupa És el nom que reben les primeres construccions arquitectòniques budistes. Aquests edificis servien originàriament com a monuments funeraris memorials per acollir i identificar les relíquiesa.

Font: Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Escola Pia

Valors ètics i morals

Aleix

Els cinc preceptes ètics fonamentals de les persones budistes són: no fer mal ni matar éssers vius, no agafar res que no se’ns hagi ofert, no dir mentides, evitar prendre substàncies que alterin el control mental, i evitar una pràctica sexual incorrecta.

Calendari de festivitats

El calendari de festivitats budistes varia substancialment en funció de cada corrent.

Festivitat
 
Gener
 
Febrer
15: Parinirvana, commemoració de la mort de Buda.
27: Losar, any nou tibetà.
Març
 
Abril
 
Maig
 
Juny
9: Vesak, dia de Buda. Commemoració del naixement, la il·luminació i la mort de Buda.
Juliol
 
Agost
 
Setembre
 
Octubre
 
Novembre
 
Desembre
8: Bodhi, commemoració de la il·luminació de Buda.

Alimentació

Tot i no ser una prescripció alimentària, el vegetarianisme és comú entre les persones budistes arran de la màxima de no fer mal ni matar cap ésser viu.

Recepta culinària. Guenmai

Què és?

La guenmai és una sopa de verdures que es menja als temples zen.

Recepta culinària. Guenmai

Què necessitem?

 • Arròs integral
 • Ceba
 • Porro
 • Nap
 • Pastanaga
 • Api
 • Aigua
 • Gomasi

Ho preparem així:

Renteu l’arròs diverses vegades amb molta aigua, canviant l’aigua cada vegada fins que es vegi ben transparent.

Peleu les cebes, les pastanagues i els naps. Si la fulla externa del porro es veu malmesa, descarteu-la.

Talleu les verdures a daus. Ni molt grans ni molt petits.

Poseu a escalfar aigua en una olla d’acer inoxidable.

Quan bulli l’aigua, afegiu-hi l’arròs i les verdures. Deixeu-ho bullir entre una i vuit hores.

Amb una espàtula de fusta, remeneu bé els ingredients i serviu-los en diferents bols, un per a cada persona.

Poseu un pessic de gomasio a cada bol i serviu.

Per saber-ne més…

Pel·lícules

Algunes pel·lícules on el budisme és protagonista.

NEPAL

Samsara

Pan Nalin, 2011.
ESTATS UNITS, FRANÇA, ITÀLIA, INDIA

Monk with a Camera Un monjo amb una càmera / Un monje con una càmera

Guido Santi, Tina Mascara, 2014.
FRANÇA/ANGLATERRA

Bodhisattva Bodhisattva

Mark Elliott, 2013.
ALEMANYA

Souls of Zen Ànimes del zen / Almas del zen

Tim Graf, Jakob Montrasio, 2012.
JAPÓ

Tezuka Osamu no budda: Akai sabaku yo! Utsukushiku Buddha: The Great Departure / Buda: el gran viaje / Buda: el gran viatge

Kôzô Morishita, 2011.
ESTATS UNITS, FRANÇA

Seven Years in Tibet Set anys al Tibet / Siete años en el Tibet

Jean-Jacques Annaud, 1997.

Música

Com sona el budisme?

Sabies que…

Les dues estàtues més grans del món són estàtues de Buda. La més gran de totes fa 128 metres d’alçària i és a Lushan County, a la Xina.
La segona més gran fa 116 metres i és a Khatakan, Myanmar.