L'islam

Quan?

Mapa de l'Islam

L’islam començà a la península Aràbiga al segle VI. En aquella època, la vida s’organitzava a l’entorn dels clans familiars, els tallers artesans, els mercats, les rutes comercials i els pastors nòmades. En aquest context, Muhàmmad —el profeta Muhàmmad— va rebre la revelació de l’Alcorà, el llibre sagrat de l’islam.

Muhàmmad va transmetre el missatge de l’Alcorà, que era innovador perquè proclamava la unitat de la humanitat, més enllà dels clans familiars, centrada en un únic creador: Déu (Al·là, en àrab). Així, històricament parlant, es considera que Muhàmmad va ser el primer musulmà. L’islam, com a comunitat, sorgeix més endavant, quan un grup de persones que seguien els ensenyaments de Muhàmmad emigraren de la ciutat de la Meca cap a Medina, una altra ciutat d’Aràbia on es configuraren com a comunitat, entesa com l’embrió d’una nova fe, d’una nova civilització i d’una nova cultura.

L’islam és la segona religió en nombre de seguidors després del cristianisme. El continent asiàtic és on hi ha més persones musulmanes, però la comunitat musulmana és present a múltiples països d’arreu del món. Actualment, es calcula que hi ha uns mil cinc-cents milions de persones musulmanes.

Qui?

Qui es considera que són les persones o personatges que van propiciar la creació de l'islam? I els musulmans i musulmanes d'avui, els vols conèixer?

Muhàmmad/Mohammed

Muhàmmad

Muhàmmad va néixer a la Meca (situada actualment a l’Aràbia Saudita) després de la mort del seu pare. Era al voltant de l’any 570. Com era costum entre les persones més honorables de la tribu de Muhàmmad, va ser enviat al desert amb una cuidadora nòmada; es considerava que la vida dels nòmades era un gran exemple en el qual educar-se. Un temps després, Muhàmmad va ser retornat a la seva mare, que va morir al cap de poc (es calcula que quan Muhàmmad tenia uns sis anys). Orfe de pare i mare, Muhàmmad va ser acollit i educat primer pel seu avi i després pel germà del seu pare, líder de la tribu. Fent de mercader, Muhàmmad va conèixer la seva mestressa, una comerciant rica i vídua amb qui es casaria posteriorment. Es diu que van contraure matrimoni quan ell tenia vint-i-cinc anys i ella, quaranta. En total van tenir sis fills: quatre noies i dos nois, aquests dos darrers difunts durant els primers anys de vida.

Muhàmmad tenia el costum de meditar en una cova i es considera que en una de les seves meditacions, quan Muhàmmad tenia uns quaranta anys, va tenir les primeres revelacions de l’arcàngel Gabriel. Es conta que Gabriel va fer saber a Muhàmmad que ell havia estat escollit com el darrer dels profetes (després d’Abraham, Moisès i Jesús de Natzaret, entre altres) i li recità a cau d’orella el missatge de Déu (Al·là), que hauria de memoritzar, preservar i difondre a partir d’aleshores. Segons l’islam, Muhàmmad es considera, doncs, l’últim dels missatgers enviats per Déu per actualitzar el seu missatge.

Fàtima

Fàtima

Fàtima va ser la quarta filla de Muhàmmad. Es va casar amb Alí, cosí de Muhàmmad, i van tenir cinc fills. Malgrat ser d’una tribu benestant, no vivia una vida ostentosa.

En morir el seu pare, Fàtima es va trobar, sense voler, al mig d’un conflicte polític: un grup de la població considerava que el successor de Muhàmmad, el califa (la màxima autoritat de l’islam), havia de ser Abu Bakr as-Siddiq, que havia estat el primer home que s’havia convertit a la nova religió predicada per Muhàmmad i la persona que havia escollit el profeta per dirigir les seves oracions quan ell s’havia posat malalt. Una altra part de la població, en canvi, donava suport al marit de Fàtima (Alí Ibn Abi Talib) com a califa, ja que considerava que el califat venia donat pels vincles sanguinis i que, com que Muhàmmad no tenia fills barons supervivents, l’home de sang que el succeïa era el seu cosí. Finalment, Abu Bakr va ser escollit com a califa i d’aquí nasqué, posteriorment, la divisió entre sunnites (els que consideraven que el successor de Muhàmmad havia de ser el més ben preparat) i xiïtes (els que consideraven que el successor de Muhàmmad havia de ser descendent del profeta), les dues grans branques de l’islam.

Fàtima és una figura molt estimada pels musulmans. Però no és l’única dona de referència en l’islam. També tenen una importància especial Aisha (dona infermera, que legislava, i a la qual els califes de l’època demanaven consell) i Khadija (primera dona del Profeta, gran comerciant de l’època, i amb múltiples homes al seu servei).

A Barcelona

Abdullah Hamid

Abdullah Hamid Raval 12 anys

Bisha Shahzadi

Bisha Shahzadi Sant Antoni 14 anys

Què?

Conviccions fonamentals

Les conviccions fonamentals

El concepte fonamental a partir del qual s’articula l’islam és el que s’anomena tawhid. El tawhid es refereix a la unitat i unicitat d’Al·là (Déu és u i és únic), que considera que Al·là és una sola força que abasta tota l’existència. Les persones musulmanes creuen que sempre hi ha hagut un diàleg entre Al·là i la humanitat mitjançant els profetes.

La segona convicció fonamental és que Muhàmmad engloba totes les profecies: representa tots els profetes que hi ha hagut al llarg de la història. Les persones musulmanes també creuen en els llibres que han estat missatges divins revelats a la humanitat, com la Torà o els Evangelis; en els profetes d’Al·là, com Muhàmmad i tots els anteriors, com ara Moisès o Jesús; en el dia de la retribució, en el qual tothom passa comptes de què ha fet d’aquest regal que és la vida, i finalment creuen que tot és un decret diví, voluntat d’Al·là.

Totes aquestes conviccions a la pràctica es tradueixen, tal com va dir Muhàmmad, a «adorar Al·là com si el veiessis, perquè encara que tu no el vegis, Ell sí que et veu». La vida de la persona musulmana, tots els aspectes del seu ser i estar en el món, és una manifestació total de la seva fe.

Els textos fonamentals

Podem definir l’islam com una tradició espiritual, com una cultura i com una civilització fonamentades en un llibre: l’Alcorà. L’Alcorà és paraula revelada, paraula d’Al·là. Muhàmmad en va ser el transmissor, no pas autor. Per a les persones musulmanes és important no únicament la comprensió literal i simbòlica del text, sinó també deixar-se encisar per la seva sonoritat, per amarar-se del perfum de la paraula divina. Per això l’Alcorà se salmodia, se’n fa una recitació.

Per a les persones musulmanes, a més, les paraules del profeta, els seus consells, els seus actes, també són molt importants. Es troben recollits en la sunna o tradició profètica, que és com una mena d’Alcorà vivent. L’exemple del profeta constitueix una font de comprensió de l’Alcorà.

Una característica interessant de la tradició islàmica és la interpretació dels textos. Per als musulmans és important mantenir una reflexió permanent que vagi de les fonts dels textos a la realitat i de la realitat a les fonts, gràcies a una dinàmica constant d’adaptació. Aquest esforç d’interpretació s’anomena igtihad i és cabdal en tots els processos d’inculturació de la fe islàmica.

Adhan, crida a l’oració (es recita a l’orella dreta dels infants acabats de néixer)

Al·là és el més gran (quatre vegades).
Jo confesso que no hi ha Déu tret de Déu i que Muhàmmed és el seu profeta (dues vegades).
Veniu a resar (dues vegades).
Veniu a la felicitat (dues vegades).
Al·là és el més gran (dues vegades).
No hi ha Déu tret de Déu.

Al-Fatihah (obertura, primer capítol de l’Alcorà)

En nom de Déu, el Compassiu, el Misericordiós.
Lloat sigui Déu, Senyor de tot i de tots,
Senyor de l’univers, visible i invisible,
el Compassiu, el Misericordiós.
Amo del dia del judici.
Només a Tu adorem, només a Tu demanem ajuda.
Guia’ns pel camí recte
el camí dels agraciats per a Tu
no el camí dels extraviats.

Alcorà, sura 2:25

Al·là! No hi ha més Déu que Ell. El Vivent, el Subsistent. Ni la somnolència ni la son s’apoderaran d’Ell. Seu és el que és en els cels i en la terra. Qui podrà intercedir davant d’Ell si no és amb el Seu permís? Coneix el seu passat i el seu futur, mentre que ells no abasten res de la Seva consciència, excepte el que Ell vol. El seu Tron s’estén sobre els cels i sobre la terra i la seva conservació no li resulta onerosa. Ell és l’Altíssim, el Grandiós.

Alcorà, sura 93

En el nom de Déu Únic, Al·là,
El Compassiu per excel·lència, el molt Misericordiós!

Al matí, amb tot ben clar!
I a la nit, quan tot és calma!

El teu Senyor no t’ha oblidat,
ni vol que siguis turmentat.
Per a tu, ben cert,
l’altra vida serà millor que la primera,
la vida d’ara.

El teu Senyor et donarà béns abundants,
seràs feliç i molt content.

No et va trobar orfe i et va recollir?
No et va trobar errat i et va guiar?
No et va trobar pobre i et va enriquir?

Per tant, a l’orfe no el facis patir; no abusis d’ell.
A qui demana, no el facis fugir; no el treguis fora.

El que el teu Senyor t’ha regalat generosament,
Vés-ho comptant, i lloa’l abundantment!

Les branques de l'islam

L’islam té una gran diversitat interna. Tanmateix, a escala mundial, les dues grans branques principals dins de l’islam diferencien els sunnites dels xiïtes. Es considera que, aproximadament, el 80 % de la població musulmana és sunnita i el 20 % restant és xiïta.

La separació entre aquests dos grans corrents de l’islam s’originà arran de la mort del profeta Muhàmmad. Aleshores sorgí el conflicte al voltant de qui havia de ser el successor legítim del profeta. Els xiïtes foren els que consideraren que el successor del profeta havia de ser de la seva descendència sanguínia, mentre que els sunnites consideraren que el successor havia de ser aquell que s’hagués preparat per rellevar-lo. A banda de sunnites i xiïtes hi ha múltiples branques, moviments i escoles dins de l’islam, com per exemple el corrent sufí, que és el vessant místic d’aquesta religió.

Esquema vertical típus arbre de les branques de l'islam, Sunnita, amb un 80% dels creients i Xiïta amb un 20%

On?

On són els centres de culte de Catalunya? I a Barcelona? Busca'ls al mapa!

L’islam a Catalunya

A Catalunya, el primer oratori es va crear l’any 1974 a Barcelona, tot i que la presència de persones musulmanes al país —encara que molt minoritària— era anterior. Actualment es calcula que a Catalunya hi ha alguns centenars de milers de persones musulmanes, procedents bàsicament del Magrib, l’Àfrica subsahariana i el Pakistan.

Catalunya

Nombre d'oratoris per comarca a Catalunya*

*Dades de 2016. Font: Oficina d'Afers Religiosos

Presència a Barcelona

Podeu trobar tots els centres de culte de la ciutat en aquest plànol.

Barcelona

Nombre d'oratoris per districte a Barcelona*

*Dades de 2014. Font: www.mapareligios.cat

Plànol de centres de culte a Barcelona

Podeu trobar tots els centres de culte de la ciutat en aquest plànol.

Navega pel plànol

Com?

L’Alcorà estableix el precepte de dur a terme cinc oracions durant el dia. Es poden fer individualment, però és preferible fer-les en grup. L’oració més important de tota la setmana és la que es fa els divendres al migdia. Aquesta, sempre que es pot, es du a terme a la mesquita, on l’imam s’encarrega de presidir i dirigir l’oració en qüestió. Aquest dia, l’imam fa un sermó anomenat jutba.

Com s’explica a continuació, la pregària és un dels cinc pilars fonamentals de l’islam, cinc pràctiques bàsiques que tota persona musulmana ha de complir. Aquests cinc pilars són:

 1. La professió de fe El vers ritual que tota persona ha de recitar per ser considerada musulmana és: «No hi ha cap Déu llevat d’Al·là, i Muhàmmad és el seu profeta».
 2. La pregària Les persones musulmanes han de resar cinc vegades cada dia. Preferiblement a l’albada, al migdia, a mitja tarda, al capvespre i a la nit. Abans de la pregària cal rentar-se les mans, la cara, les orelles i els peus. Després, amb els peus descalços, el cos de genollons orientat a la Meca i a sobre d’una catifa, es fa l’oració.
 3. Almoina Tota persona musulmana ha de destinar un 2,5 % de l’excedent dels seus béns (aproximadament) a l’ajuda social.
 4. Dejuni Durant el mes del Ramadà, les persones musulmanes celebren el dejuni durant les hores de sol. Aquest dejuni consisteix a abstenir-se de menjar, beure, fumar i tenir relacions sexuals. Les persones malaltes o velles, les dones embarassades, els infants i tothom per a qui dejunar pugui ser perjudicial, tenen prohibit fer el dejuni o bé es tracta d’un fet optatiu.
 5. Pelegrinatge a la Meca Tota persona musulmana que tingui els mitjans per fer-ho, té l’obligació de peregrinar a la Meca almenys una vegada a la vida.

La mesquita

Mesquita de la Meca, a l’Aràbia Saudí

Mesquita de la Meca, a l’Aràbia Saudí.

Oratori a Catalunya (Terrassa). Foto: Òscar Merino.

Oratori a Catalunya (Terrassa). Foto: Òscar Merino.

El principal lloc de culte en l’islam és la mesquita. Tanmateix, com que la prescripció de les cinc pregàries diàries seria molt complicada si s’haguessin de fer sempre en un lloc de culte, és molt habitual que les persones musulmanes facin la major part de les pregàries fora de la mesquita: o bé a casa, o bé en algun espai recollit (a la feina, a l’escola, a la vora d’un camí, etc.).

L’estructura de la mesquita respon a les necessitats de la pregària islàmica. Les seves parts principals són: la font de les ablucions, per fer-se el rentat ritual previ a la pregària; el mihrab, que és el lloc on es desa l’Alcorà, i que marca l’alquibla (la direcció a la Meca, vers on han de resar els fidels), i el mínbar, que és el púlpit des d’on es pronuncia el sermó. Perquè una mesquita sigui completa, a més, hi ha d’haver un minaret, des d’on cridar els fidels a l’oració. La dificultat de construir-los en les ciutats on l’islam no és tradicional, com Barcelona, fa que normalment aquest element no hi sigui present; per això, les mesquites que no tenen minaret s’anomenen oratoris.

La mesquita

Les parts de la mesquita

Font: Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Escola Pia

Les parts de la mesquita

 1. Mihrab Indica la direcció de la Meca, ciutat d’Aràbia Saudita, cap a la qual els fidels s’han d’orientar per pregar.
 2. Minaret i muetzí. És una torre des d’on, cinc cops al dia, es fa una crida als musulmans i musulmanes perquè preguin.
 3. Cúpula. És una forma típica de l’arquitectura dels països musulmans. L’objectiu d’aquesta arquitectura islàmica i de l’art islàmic en general és religiós: agradar i agrair a Déu.
 4. Pila d’ablucions. És una font d’aigua que serveix per a fer uns rentats que se’n diuen rituals just abans de fer la pregària.

Valors ètics i morals

Fàtima

Un mestre sufí, anomenat Maulanà Rumí, explica quin ha de ser el tarannà de les persones musulmanes:

“Ens hem de mostrar tal com som i hem de ser tal com ens mostrem”. Hi ha quatre creences que marquen tota l’ètica i la moral del musulmà: la unicitat d’Al·là; el respecte a tota la creació, per tal com és obra i regal de Déu; la dignitat de la condició humana; i la demanda i exigència de justícia.

Calendari de festivitats

El calendari islàmic és lunar. Això vol dir que té en compte les fases de la lluna i que, per tant, no coincideix sempre amb el calendari gregorià, que és solar.
Les festivitats més celebrades a Barcelona són:

Festivitat
 
Aïd al-Fitr
Festa que marca el final del Ramadà.
Aïdu l-adhà
Festa del sacrifici, que commemora l’episodi narrat en l’Alcorà sobre el sacrifici realitzat pel profeta Ibrahim i que se celebra sacrificant un xai.
Hègira
Any nou islàmic.
Aixura
Desè dia del primer mes del calendari islàmic. En aquesta data les persones musulmanes xiïtes recorden el martiri de Husayn, el fill d’Alí, i, per això, exhibeixen mostres de dol i de dolor. Les persones sunnites, en canvi, acostumen a dejunar i a visitar els cementiris.
Maulid
Festa del naixement del profeta Muhàmmad.

Com que les dates de les festivitats varien cada any, proposem que consulteu aquí la informació actualitzada

Divendres és el dia sagrat en l’islam.

Alimentació

La comunitat musulmana diferencia entre els aliments i els comportaments que són permesos (halal) i aquells que són prohibits (haram). El porc, l’alcohol, la sang, la carronya, els animals carnívors i les aus de presa són aliments prohibits. La carn halal, la permesa, és aquella que ha estat sacrificada seguint el ritu islàmic.

Recepta culinària. La Harira

Què és?

La harira és una sopa que no pot faltar a taula especialment durant el Ramadà, al Marroc. Es tracta d’un plat molt contundent pel seu alt valor nutritiu i, per això, sol ser indispensable en el moment del trencament del dejuni.

Recepta culinària. La Harira

Què necessitem?

 • Fideus fins (de sopa)
 • Api
 • 4 ous
 • 1 ceba gran
 • 4 tomàquets madurs
 • 50g de farina
 • 500g de cigrons cuits
 • 100g de llenties
 • 500g de vedella tallada a trossos petits
 • 20g de margarina
 • Tomàquet triturat concentrat
 • Sal
 • Pebre
 • Comí en pols
 • Jengibre
 • Safrà (en branca)
 • Canyella
 • Coriandre
 • Julivert
 • 2,5 litres d’aigua

Ho preparem així:

Fer un sofregit amb la margarina, la carn de vedella, els cigrons, les llenties, la ceba picada i l’api tallat a trossos petits.

Fer enrossir el sofregit durant uns minuts, amanir amb la sal i el pebre, i afegir-hi el gingebre, el comí i el safrà. Afegir-hi dos litres d’aigua i esperar que bulli.

Quan comenci a bullir, abaixar el foc i deixar coure els aliments durant una hora, aproximadament. Afegir-hi els tomàquets triturats i mig litre més d’aigua bullint. Afegir al brou una mica de coriandre picat i julivert també picat i deixar bullir durant quinze minuts més.

Mentrestant, barrejar la farina amb una mica d’aigua calenta i afegir-hi tres cullerades soperes de tomàquet triturat concentrat. Afegir aquesta barreja a la cassola amb la resta d’aliments i mantenir-ho a foc lent durant uns quinze minuts, sense deixar de remenar.

Afegir-hi els fideus i retirar del foc de seguida que els fideus estiguin cuits.

Afegir-hi dos ous batuts amb un pessic de sal i canyella i remenar bé. Finalment, afegir els dos ous durs restants tallats a trossets petits.

Per saber-ne més…

Pel·lícules

Algunes pel·lícules on l'islam és protagonista.

REGNE UNIT

Snow in Paradise Nieve en el paraíso / Neu al paradís

Andrew Hulme, 2014..
ESTATS UNITS

Valentino’s Ghost El fantasma de Valentino

Michael Singh, 2011..
FRANÇA/ANGLATERRA

London River London River. Destins creuats

Rachid Bouchareb, 2009..
IRAN

Yek vajab aseman A Span of Heaven / Un trozo del paraíso / Un troç del paradís

Ali Vazirian, 2008..
ESTATS UNITS

Ali

Michael Mann, 2001..
EGIPTE

The Message The Message / Mahoma, el mensajero de Dios / Muhàmmad, el missatger de Déu

Moustapha Akkad.

Música

Com sona l'islam?

Sabies que…

En el període preislàmic el vel s’utilitzava per distingir les dones lliures —que eren les que portaven vel— de les dones esclaves.

A la península Ibèrica tenim grans influències del món musulmà arran de la presència àrab des de principis dels anys 700 fins a l’expulsió dels moriscos al segle XVII. Alguns dels arabismes que encara conservem avui, per exemple, són els següents: magatzem, racó, aixeta, catifa, setrill, alcohol, duana, tarifa, albercoc, carbassa, safrà, cotó, llimona…