Esteu aquí

Accesibilitat

Al web http://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-poble-gitano/, de l'Ajuntament de Barcelona, s'han considerat les mesures següents per permetre als usuaris accedir a tots els continguts i funcionalitats amb més facilitat:

 

  • Navegació coherent: S'assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència  gratificant a tots els usuaris.
  • Els títols de pàgina són accessibles, contenen el nom del web i la secció.
  • Les taules tenen un marcatge adequat.
  • Els formularis s’han etiquetat de manera adequada.
  • Les llistes estan marcades correctament.
  • Els enllaços tenen informació contextual.
  • No existeixen elements sense mecanisme d’aturada.
  • Les imatges informatives contenen text alternatiu.
  • El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual s'adreça el contingut.

 

El desenvolupament del web http://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-poble-gitano/ s'ha basat en la consideració de les pautes d'accessibilitat al contingut en el web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diferents navegadors, la trobareu al web http://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca.

En el cas que trobeu barreres al web, cal que ens les indiqueu a través del formulari http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=hola&detall=4499.

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment manquen per resoldre en aquest lloc web.

Barcelona, 17 d’abril de 2017

Comparteix aquest contingut