Esteu aquí

Qui som?

El Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona és un òrgan consultiu i de participació per millorar el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania gitana.

Creat l’any 1998, el Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona (CMPGB) actua com a plataforma estable d'interlocució i debat per a aquelles qüestions referents a la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones gitanes de la ciutat. Està format per entitats gitanes sense ànim de lucre de la ciutat, i busca:

  • Promoure accions a favor de la cultura gitana
  • Fomentar iniciatives per combatre el racisme
  • Estimular la participació
  • Facilitar informació a les entitats que en formen part
  • Vetllar perquè el Programa d’Acció Municipal inclogui mesures específiques per al poble gitano

El Consell articula propostes realistes i viables i, al mateix temps, s'ha consolidat com un òrgan estable d'interlocució a l'hora de fer visibles les necessitats, les particularitats i els reptes del poble gitano de cara al futur.

A nivell operatiu, el Consell s’organitza en dos grups de treball: el grup de treball de diades i el grup de treball de l’estratègia del poble gitano. El primer té per objectiu treballar pel foment i la preparació d’actes com la diada Internacional del Poble Gitano o l'acte en memòria de les víctimes de l’Holocaust, i el segon realitza el seguiment de les accions de l’estratègia local.

  • https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-poble-gitano/sites/default/files/Roda2.png

Comparteix aquest contingut