El 2023 va ser l’any rècord en la incorporació de talent digital a Barcelona amb 13.500 nous professionals digitals

La sisena edició de l’informe Digital Talent Overview 2024, impulsat per Mobile World Capital Barcelona, analitza l’impacte de la bretxa del talent digital.

..
13/06/2024 - 10:51 h - Smart City Ajuntament de Barcelona

L’informe Digital Talent Overview 2024 detalla que a Barcelona ja hi ha 122.185 professionals digitals, 13.500 dels quals s’han incorporat al mercat de treball digital el 2023, una xifra que suposa un increment del 12,4% respecte a l’any anterior en l’oferta de talent tecnològic de la ciutat.

El 2023 es van publicar 34.192 ofertes de feina a Barcelona. Mentre que el nombre d’ofertes publicades pels hubs tecnològics de la ciutat s’ha incrementat un 37%, les empreses emergents han ofert un 34% menys de vacants respecte al 2022, una caiguda que es correlaciona amb una baixada propera al 50% del total d’inversió captada. Amb tot, la demanda de professionals ha decrescut un 13% aquest any, si bé ha estat més que el doble que la del 2018, quan hi va haver 15.865 ofertes.

Sectors consolidats, emergents i noves professions 

Entre les tecnologies consolidades, els desenvolupadors web (8.908 ofertes) i app (2.554) van ser els perfils més demanats el 2023. Els perfils cloud van ser els que van experimentar més creixement pel que fa al nombre d’ofertes publicades (+20%), mentre que el camp de la ciberseguretat, amb només tres professionals per oferta, és la disciplina que presenta més escassetat de perfils.

Més de la meitat del talent digital està especialitzat en el desenvolupament de programari (35%) i el disseny de l’experiència d’usuari (17%). Pel que fa a les tecnologies emergents, hi ha molta variabilitat en l’evolució de la demanda. Les empreses van oferir durant el 2023 un 58% més de vacants per a especialistes en cadenes de blocs que l’any anterior, mentre que la demanda de perfils d’impressió en 3D va caure prop del 60%. Noves especialitats, com el newspace, els microprocessadors, les tecnologies quàntiques o el sustainable computing, s’afegeixen a la llista de tecnologies emergents, si bé amb dades de demanda i oferta encara modestes.

A Barcelona un de cada tres professionals digitals és una dona

A Barcelona gairebé 35.000 dones exerceixen professions digitals, representen el 30,6% del total. Si bé es tracta d’una xifra encara lluny de la paritat, en els darrers cinc anys s’ha experimentat un increment de més de 8 punts respecte al 2018 (22%).

El màrqueting digital (57%) i UX/UI (45%) són les professions amb més presència femenina. A l’altre extrem es troben la ciberseguretat (16%) i les cadenes de blocs (18%).

Durant el 2023 es van incorporar més de 5.000 professionals d’origen estranger

Un de cada tres professionals digitals a Barcelona prové d’altres indrets (33%). La ciberseguretat (55%), el desenvolupament d’aplicacions (49%) i el desenvolupament web (35%) són les disciplines amb més presència de talent estranger. Londres és la ciutat de la qual provenen més professionals del sector TIC (12,1%), seguida, a molta distància, per Lisboa (6,2%), Madrid (3,8%) i Buenos Aires (3,4%). Durant el 2023 es van incorporar 5.111 nous professionals digitals internacionals.

Més informació