Apoderament Digital

Aprofitar les tecnologies digitals per crear llocs de treball de qualitat en totes les comunitats de la ciutat i lluitar contra les desigualtats. Assegurar-se que els avenços en tecnologia digital protegeixen els drets digitals de la ciutadania i afavoreixen la igualtat de gènere i la inclusió social. Promoure una democràcia participativa i establir una política per treure profit de la intel·ligència col·lectiva de la ciutadania. Construir una societat digital més forta i més justa donant impuls als moviments d'innovació social.

Educació i capacitació digital

La manera d’apropar les tecnologies emergents a la ciutadania per apoderar-la i contribuir a una ciutadania conscient, participativa i més preparada per a les tasques del segle XXI és la formació i la capacitació permanent. Els eixos prioritaris són la creativitat i la tecnologia a les aules per despertar en els més petits vocacions cientificotecnològiques (STEAM); les tecnologies digitals per a la inclusió i l’ocupació del futur, per formar joves i persones actives en competències digitals, i la capacitació com a eina d’inclusió social, intrageneracional, territorial i de gènere.

Projectes destacats

Maqueta d'un edifici produïda a l'Ateneu de Fabricació les Corts.
Share

Inclusió digital

c

L’accés a les noves tecnologies defineix una nova fractura social a les ciutats, sovint amb una alta correlació amb les desigualtats econòmiques i educatives. Cal treballar per reduir aquesta bretxa digital i facilitar capacitats, habilitats i l’accés a les noves tecnologies mitjançant programes pedagògics i coordinant a tots els agents que hi treballen per a què aquestes accions arribin al nombre més gran de ciutadans i ciutadanes. 

Democràcia i drets digitals

La societat digital s’hauria de construir amb la ciutadania. Barcelona fomenta l’ús de la tecnologia per facilitar la democràcia activa. Això significa desenvolupar models d’interacció en els entorns digitals (oberts, segurs i lliures) que siguin capaços d’incorporar la intel·ligència col·lectiva dels ciutadans i les ciutadanes en les noves maneres d'elaboració de polítiques. La plataforma democràtica  Decidim.Barcelona ens ajudarà a experimentar amb mètodes nous per a una democràcia veritablement participativa.

Posant la ciutadania al centre també pretenem fer créixer la seva sobirania digital, capacitar-la per exercir plenament la llibertat i els drets digitals, així com el dret a la protecció de dades, la privacitat i l’autodeterminació informativa.

Subscriu-te al butlletí Subscriu-te al butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Ciutat Digital