Barcelona Innova Lab: espai públic i comunitari de la ciutat com a espai de testatge

Barcelona Innova Lab: espai públic i comunitari de la ciutat com a espai de testatge

Innovació. Barcelona crea una finestreta única per facilitar la innovació i el testeig de solucions a l’espai públic, amb el Barcelona Innova Lab

L’Ajuntament de Barcelona posa en funcionament el Barcelona Innova Lab, un nou servei que, a partir d’avui, actuarà de finestreta única per donar suport i facilitar la realització de proves pilot a la ciutat. El Barcelona Innova Lab, gestionat per la fundació BIT Habitat i l’Institut Municipal d’Informàtica(IMI), busca acompanyar a empreses, entitats i organitzacions que estiguin interessades a testar, en condicions reals, solucions innovadores d’interès públic per la ciutat.

Amb aquest servei es busca facilitar l’experimentació a Barcelona tot alineant-la amb l’interès de la ciutat, oferint a les entitats de l’ecosistema innovador:

 • Un punt de referència únic amb l’Ajuntament de Barcelona per donar suport en el procés d’obtenció de permisos i llicències per a la realització de les proves pilot.
 • L’espai públic i comunitari de la ciutat de Barcelona com a espai de testatge.
 • Accés a espais i actius públics, inclosos els intangibles (processos, serveis i dades). Accés a la infraestructura tecnològica i connectivitat 5G desplegades per l’Institut Municipal d’Informàtica, així com les eines tecnològiques disponibles a Ca l’Alier (màquines de l’Ateneu de Fabricació i l’Urban Data Desk, un visualitzador de dades urbanes) i els espais de treball de l’equipament.
 • Coneixement, acompanyament i connexió. Suport en la implementació del pilot i impuls a la seva escalabilitat o evolució, així com la facilitació de relacions i interaccions amb l’ecosistema innovador de la ciutat, la corporació municipal i els seus organismes autònoms.
 • Difusió i visibilitat del pilot als canals de comunicació de la Fundació BIT Habitat i l’Ajuntament de Barcelona.

El nou servei s’adreça a empreses, startups, cooperatives, centres d’investigació, universitats, fundacions, associacions o consorcis i vol facilitar-los que puguin testejar solucions innovadores a la ciutat. Serà la porta d’entrada i el punt de referència de l’Ajuntament de Barcelona per l’obtenció de permisos i llicències per la realització d’aquestes proves pilot.

També s’oferirà acompanyament i suport tècnic en la implementació del pilot i accés a espais i actius públics, com ara la infraestructura tecnològica (sensors i bases de dades) i connectivitat 5G desplegades per l’Institut Municipal d’Informàtica o les eines tecnològiques disponibles a Ca l’Alier (com ara les impressores 3D o la resta d’eines de l’Ateneu de Fabricació Digital o l’Urban Data Desk, un visualitzador de dades urbanes).

A tall d’exemple els pilots que es podran testar en el marc del laboratori poden ser béns, serveis o metodologies aplicades als següents àmbits:

 • Govern i TIC: e-govern i e-democràcia, participació, transparència, contractació.
 • Energia: gestió d’energia, transició energètica, sobirania energètica.
 • Medi ambient: gestió d’edificacions, gestió de béns públics, control de la contaminació, descarbonització urbana i neutralitat climàtica, solucions basades en la natura, economia circular.
 • Mobilitat: transport i mobilitat sostenible, logística urbana, última milla.
 • Economia: emprenedoria i empresa, economia circular, taronja i blava.
 • Qualitat de vida: educació, salut, cultura, oci, seguretat pública, serveis de benestar.

Pel que fa a aplicacions tecnològiques que es poden testejar en el marc del laboratori es podran realitzar pilots relacionats amb:

 • Intel·ligència artificial i robòtica.
 • Solucions de mobilitat urbana (vehicles autònoms i connectats. Vehicle de transport individual, etc.).
 • Drons i nous serveis a la ciutat intel·ligent.
 • 5G i Internet de les Coses(IoT).
 • Eines i mètodes innovadors de comunicació i participació de la ciutadania.
 • Tecnologies de gestió urbana (neteja i residus, verd i biodiversitat, qualitat ambiental, aigua, energia, enllumenat, paviments, gestió de llicències, etc.).
 • Ciberseguretat i resiliència de xarxes i sistemes.

Aquest nou servei no parteix de zero. Engloba i se suma a les actuacions ja en curs i que van en la mateixa línia d’impulsar la innovació a la ciutat ja sigui com a banc de proves en l’àmbit de la mobilitat o els reptes i pilots desplegats per millorar serveis públics, com ara el testatge de nous paviments, l’ús de drons per controlar aforaments o l’ús tecnològic per millorar l’accessibilitat en equipaments públics, per citar-ne alguns exemples.

Per tant el servei, que ja està operatiu, i compta amb la col•laboració de l’àrea d’Ecologia Urbana, s’emmarca dins l’estratègia d’impuls de la innovació de l’Ajuntament de Barcelona. Una aposta que ara es busca comunicar i posar en valor sota un mateix segell distintiu: “Barcelona Innova”.

Més informació

Subscriu-te al butlletí Subscriu-te al butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Ciutat Digital