Comença una nova etapa de desenvolupament en la plataforma Decidim

Comença una nova etapa de desenvolupament en la plataforma Decidim

La plataforma de democràcia participativa de Barcelona, Decidim comença una nova etapa en què afronta un nou repte tecnopolític, adaptar-se a les funcionalitats que la comunitat ha considerat necessàries i ha anat suggerint al llarg de la seva vida.  

La plataforma de democràcia participativa de Barcelona, Decidim comença una nova etapa en què afronta un nou repte tecnopolític, adaptar-se a les funcionalitats que la comunitat ha considerat necessàries i ha anat suggerint al llarg de la seva vida.  

Aquestes millores, impulsades per l’Ajuntament de Barcelona, incorporaran noves funcionalitats a Decidim per millorar l’experiència de participació democràtica i facilitar la comprensió i accés als processos de participació ciutadana.

S’avançarà en la construcció i implantació de la plataforma Decidim.Barcelona com a plataforma de participació digital que s’estructura a partir d’una sèrie de mòduls, components i funcionalitats que s’articulen mitjançant elements tals com els processos i els espais de participació i amb un sistema de tipologia de registres (personal o col·lectiu) i de rols.

S’ha posat en marxa el contracte públic pel desenvolupament de Decidim per valor de  315.816,46 (IVA Inclòs), 261.004,64 (Sense IVA) . S’ha fet una introducció general als plecs de contractació i s’ha començat la planificació del desenvolupament que durarà un any i 5 mesos. Les  empreses adjudicades són, les de desenvolupament de software Codi Tramuntana, Populate Tools  i Codegram.

Entre les funcionalitats previstes d’implementar el pròxim any i especificades en el Roadmap, destaquen les consultes públiques, l’escriptura de textos participatius de manera col·laborativa, trobades presencials, sorteig per a propostes de processos de participació, seguiment de resultats, enquestes, configurador i generador de pàgines de jornades, amb un Pla de civic engagement en la plataforma. A més està previst introduir millores a les funcionalitats generals, per exemple, en la instal·lació i configuració, estadístiques i dades obertes, i multitenancy per allotjar vàries instàncies en una mateixa instal·lació.

Podeu fer el seguiment de l’estat de desenvolupament i implementació en què es troba cada una de les funcionalitats previstes per incorporar al Decidim a curt i mitjà termini, i navegar per les categories i subcategories per conèixer l’estat en què es troba cadascuna. Hi ha 5 estats diferents: No iniciat, Intern, Obert, Execució inicial, En desenvolupament, En preproducció, En producció. 

El flux de treball entre les empreses, la comunitat Metadecidim i l’equip de Decidim s’articula a través de la mateixa plataforma meta.decidim.barcelona i el repositori Github de la següent manera:

Cada cicle de producte té una durada de 6 setmanes aproximadament, al final de les quals la comunitat intervé per testejar les novetats que s’han desenvolupat. Podeu accedir al procés de testeig aquí.

El procés de contractació ha seguit una metodologia col·laborativa, tant en el disseny, la producció com en l’execució d’aquesta oferta pública.

D’aquesta manera incorporem una sèrie d’innovacions en les pràctiques de contractació pública alhora que fomentem una sèrie de valors democràtics a les condicions de la contractació:

  • Metodologies àgils. Volem augmentar la productivitat, simplificar la sobrecàrrega dels processos i gestionar de forma iterativa tot el procés, i ho volem fer trencant amb la lògica burocràtica de la contractació pública. Prioritzem d’aquesta manera les persones i les seves interaccions per sobre dels processos i les eines, l’ús del programari per sobre de la documentació, els valors de col·laboració per sobre de la negociació i el de la resposta al canvi per sobre dels projectes tancats amb antelació.
  • Treball col·laboratiu entre empreses, per tal que el treball sigui realment obert, traçable i transparent (seguint d’aquesta manera l’exemple de treball col·laboratiu de la Wikipedia). D’aquesta manera seran la ciutadania i els treballadors públics els millors garants del compliment del contracte.
  • Codi de garanties democràtiques. Amb aquest codi els contractants es comprometen a garantir la confidencialitat de les dades, la igualtat d’oportunitats, la re-usabilitat del codi i l’obertura a la col·laboració. Aquests principis es poden trobar en el Contracte Social de Decidim.
Subscriu-te al butlletí Subscriu-te al butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Ciutat Digital