Enfortim l’Economia Social i Solidària!


Enfortim l’Economia Social i Solidària!


Presentació de sol·licituds
del 29 d’abril al 29 de maig.

#subvencionsESS

Iniciar la sol·licitud
 Preguntes freqüents


DONEM SUPORT AL VOSTRE PROJECTE AMB SUBVENCIONS DE FINS AL 80%

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ I EL REFORÇ DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 2019


Convocatòria de subvencions

Enguany es destinen un total de 800.000,00 per a subvencionar projectes o activitats que fomentin activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat contribuir a l’assoliment dels objectius del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019, promovent i reforçant les línies de treball del Pla, tot incloent el desenvolupament d’elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l’Economia Social i Solidària, com la gestió democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

Si vols llegir la convocatòria oficial del programa de subvencions, fes clic aquí.

Destinataris/àries

Entitats i empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat que acompleixin els requisits de les bases i convocatòria, entitats representatives i referents de l'ESS o de les finances ètiques, entitats de segon i tercer nivell que contribueixin a l'assoliment del Pla d'Impuls de l'ESS. També agrupacions de persones pel que fa a projectes d’Economia Social i Solidària, concretament d’economia comunitària o col·laborativa de procomú, que no estan formalitzats amb forma jurídica.

Àmbits i modalitats

Àmbits Temàtics modalitat Import màxim subvenció
a Acompanyament i Formació a Suport a la constitució, millores de gestió, projectes d’innovació i noves línies de negoci. 7.200
b Suport a projectes de formació interna de l’entitat per a la millora de la gestió, innovació i noves línies de negoci. 4.500
c Projectes de formació adreçats a projectes col·lectius d’emprenedoria per capacitar en ESS i impulsar la sostenibilitat econòmica i tècnica dels projectes. 10.000
d Pràctiques d’estudiants universitaris i estudiants de formació dual de FP en entitats i empreses de l’ESS. 3.000
b Intercooperació a Projectes promoguts per entitats representatives i referents de l’ESS o de les finances ètiques, per entitats de segon i tercer nivell, que contribueixin a l’assoliment del pla d’impuls de l’ESS. 35.000
b Projectes d’intercooperació promoguts per entitats i empreses de l’economia social. 18.000
c Comunicació i Recerca a Accions de millora de la comunicació de l’oferta de béns, productes i serveis d’empreses, entitats i projectes de l’economia social i solidària. 8.000
b Accions de recerca aplicada i sistematització de pràctiques per a ser replicades per entitats, empreses i projectes d’economia social i solidària (incloent les economies comunitàries i col·laboratives del procomú i que siguin rellevants per la transformació social). 15.000
Àmbits Temàtics modalitat
a Acompanyament i Formació a Suport a la constitució, millores de gestió, projectes d’innovació i noves línies de negoci.
IMPORT MÀXIM SUBVENCIÓ 7.200
b Suport a projectes de formació interna de l’entitat per a la millora de la gestió, innovació i noves línies de negoci.
IMPORT MÀXIM SUBVENCIÓ 4.500
c Projectes de formació adreçats a projectes col·lectius d’emprenedoria per capacitar en ESS i impulsar la sostenibilitat econòmica i tècnica dels projectes.
IMPORT MÀXIM SUBVENCIÓ 10.000
d Pràctiques d’estudiants universitaris i estudiants de formació dual de FP en entitats i empreses de l’ESS.
IMPORT MÀXIM SUBVENCIÓ 3.000
b Intercooperació a Projectes promoguts per entitats representatives i referents de l’ESS o de les finances ètiques, per entitats de segon i tercer nivell, que contribueixin a l’assoliment del pla d’impuls de l’ESS.
IMPORT MÀXIM SUBVENCIÓ 35.000
b Projectes d’intercooperació promoguts per entitats i empreses de l’economia social.
IMPORT MÀXIM SUBVENCIÓ 18.000
c Comunicació i Recerca a Accions de millora de la comunicació de l’oferta de béns, productes i serveis d’empreses, entitats i projectes de l’economia social i solidària.
IMPORT MÀXIM SUBVENCIÓ 8.000
b Accions de recerca aplicada i sistematització de pràctiques per a ser replicades per entitats, empreses i projectes d’economia social i solidària (incloent les economies comunitàries i col·laboratives del procomú i que siguin rellevants per la transformació social).
IMPORT MÀXIM SUBVENCIÓ 15.000

Documentació que cal aportar

 • Document bàsic 1. Instància de sol·licitud de subvenció amb declaració responsable.
 • Document bàsic 2. Formulari descriptiu de projecte i pressupost segons modalitat presentada.
 • Document bàsic 3. Formulari del pressupost segons modalitat.
 • Declaració de transparència.
 • Acord signat entre les entitats agrupades, si s’escau.

Sessions informatives

 • Federació de Cooperatives de Treball
  Carrer de Premià, 15
  Dv. 26 d’abril de 12.00 a 13.30 h
 • Biblioteca Jaume Fuster
  Plaça de Lesseps, 20-22
  Dll. 29 d’abril de 12.00 a 13.30 h
 • Espai Consum Responsable
  Ronda Sant Pau 43-45, baixos
  Dj. 2 de maig de 16.00 a 17.30 h
 • InnoBA
  c/ del Perú, 52
  Dll. 6 de maig de 12.00 a 13.30 h
 • Espai Jove Garcilaso
  c/ de Garcilaso, 103
  Dt. 7 de maig de 16.00 a 17.30 h
 • Biblioteca Montserrat Abelló
  c/ dels Comtes de Bell-Lloc, 192, 200
  Dll. 13 de maig de 16.00 a 17.30 h
 • La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya
  Via Laietana, 54
  Dt. 14 de maig de 16.00 a 17.30 h
 • Seu del Districte d’Horta-Guinardó
  Ronda del Guinardó, 49
  Dm. 15 de maig de 16.00 a 17.30 h
 • InnoBA
  c/ del Perú, 52
  Dj. 16 de maig de 12.00 a 13.30 h

On tramitar la subvenció

Preguntes freqüents

Durada dels projectes

Els projectes s’han d’iniciar l’any 2019 i poden tenir una durada màxima de 12 mesos.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 29 d’abril de 2019 al 29 de maig de 2019. No s’acceptaran sol·licituds fora d’aquest termini.

Seguiment de la sol·licitud

La publicació de les subvencions aprovades es farà al BOPB i al web seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat. Per poder comprovar la vostra sol·licitud us caldrà el número de registre.

Import màxim de finançament

La quantia de la subvenció atorgada no superarà el 80% de la despesa total, especificada al document bàsic 2 de la descripció del projecte, ni els topalls màxims per cada una de les modalitats.

Limitacions

Només es permet la presentació d’una única sol·licitud per cadascun dels àmbits temàtics de la convocatòria. No es pot presentar el mateix projecte a diferents àmbits de la convocatòria. Una mateixa entitat pot presentar un màxim de dues sol·licituds per a tota la convocatòria.

Podeu fer consultes sobre les subvencions en aquest enllaç

Projectes subvencionats d'anys anteriors

Almena: unes guies per incorporar la perspectiva de gènere a l'ESS

Nusos: per una ciència oberta i comunitària

Observatori IQ: d'associació a cooperativa