Les veus de l'ESS: les entrevistes

Un espai on, a través de les veus de les persones i organitzacions protagonistes de l’Economia Social i Solidària, aprofundim en diferents àmbits, practiques i realitats que demostren que hi ha d’altres maneres de fer activitat sòcio-econòmica.

El repositori d’entrevistes ens permet conèixer més sobre diferents àmbits i sectors com les finances ètiques, els drets culturals, la transició ecosocial, el consum responsable o l’habitatge cooperatiu, entre d’altres.