500 persones participen en les jornades “Petita infància, grans oportunitats: educació, criança i comunitat”

Jornada Petita Infància
30/03/2023 - 15:27 h

Espai de trobada, diàlegs, intercanvi de coneixements i d’experiències, taules rodones, debats i presentació de l’informe “Bressols comunitàries, cases de la petita infància. Enfortim la vida comunitària des de les escoles bressol municipals de Barcelona”.

Organitzades per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona), dilluns 27 i dimarts 28 de març, van tenir lloc a l’auditori de l’Illa de la Diagonal, les jornades “Petita infància, grans oportunitats: educació, criança i comunitat”, amb la participació durant els dos dies d’unes 500 persones, i on es va abordar comunitàriament les necessitats de la petita infància a la ciutat.

Les jornades es van iniciar amb la benvinguda institucional a càrrec de la comissionada d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, Maria Truñó, qui, entre altres coses, va destacar la importància de posar el focus en la petita infància, una decisió clau per a les famílies i per al model de ciutat.

La sociòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzada en gènere i cures, Sara Moreno, va oferir una ponència sobre la importància d’educar i de cuidar la petita infància per una Barcelona més justa i amb més igualtat d’oportunitats. Acabada la ponència va mantenir un diàleg amb el director de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Ricard Gomà.

A continuació va tenir lloc la presentació de l’informe “Bressols comunitàries, cases de la petita infància. Enfortim la vida comunitària des de les escoles bressol municipals de Barcelona”, a càrrec de Maria Truñó, acompanyada d’Óscar Rebollo, professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les bressol comunitàries són espais educatius i també de trobada, de barreja i de suport, amb l’objectiu de millorar les vides de la petita infància en l’àmbit comunitari. L’informe, entre altres coses, recull també, els resultats principals de les 1000 accions identificades com a comunitàries que ja es desenvolupen a les escoles bressol municipals i els reptes.

Per acabar el primer dia de les jornades, es van presentar també deu experiències sobre serveis, equipaments i territoris que creen comunitat al voltant de la petita infància.

Dimarts 28 de març va tenir lloc la segona sessió de les jornades amb el desenvolupament de tres taules rodones i la cloenda.

Amb la participació de diferents professionals i persones vinculades a l’àmbit de la petita infància, les taules rodones van ser les següents:

-Taula 1: EQUIPAMENTS que creen comunitat: Bressols comunitàries, cases de la petita infància, amb la conducció d’Elisabet Bàrbara, coordinadora del Servei d’Acció Comunitària, Ajuntament de Barcelona.

-Taula 2: TERRITORIS que creen comunitat: Vila Veïna, Pla de Barris i xarxes, amb la conducció de Laia Torras, directora del departament de projectes estratègics i participació de Foment de Ciutat.

-Taula 3: SERVEIS que creen comunitat: espais familiars de criança municipals, amb la conducció de Paula Salinas, doctora en economia i especialista en polítiques de la petita infància.

Totes les taules es van recollir en unes relatories infogràfiques per part de Delphine Boghos qui va reflectir les principals idees que van sorgir.

Les jornades ‘Petita infància, grans oportunitats: educació, criança i comunitat’ van acabar amb la cloenda a càrrec de Maria Truñó, comissionada d’Educació, qui va esmentar les principals accions recollides i el reptes que queden per endavant per seguir reforçant les polítiques de petita infància a la ciutat diversificant serveis i projectes públics per donar suport a les famílies en la criança de la petita infància, en especial, amb més i millors escoles bressol municipals més obertes al barri i connectades amb altres recursos per arribar a més famílies i més diverses pensant en el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la petita infància de la ciutat.