Ciutat Vella compta amb un nou espai de jocs infantils al Pou de la Figuera

L’àrea de joc incorpora un sorral per a la petita infància de 0 a 6 anys, i elements de joc per a infants de 6 a 12 anys com el gronxador accessible, la plataforma giratòria, el llit elàstic o dos tobogans i elements de joc d’escalada i agilitat.

..
07/05/2024 - 12:24 h

Les obres de millora han consistit en la renovació del paviment de la zona de joc amb sauló i sorra, i la millora del drenatge de l’espai. A la zona de jocs, s’ha tingut en compte en la configuració de l’espai les necessitats dels diferents usuaris, amb la integració d’elements de jocs inclusius.

Al centre de l’espai de jocs s’ha reservat l’espai per plantar-hi una figuera –quan les condicions de sequera ho permetin- i s’ha col·locat també nou mobiliari com noves cadires i bancs, una nova taula de ping-pong i una font per beure.

La millora de l’espai de jocs infantils va ser una de les accions més demanades dins del procés de participació per al Pla d’Acció del Pou de la Figuera.  Ha comptat amb una inversió de 720.000 euros.

Durant el temps de realització de l’obra s’ha impulsat l’activitat de les entitats i serveis a la resta de l’espai del Pou de la Figuera a través d’un pla de dinamització que continuarà durant els propers mesos per potenciar l’ús familiar d’aquest espai i la coneixença entre els residents i usuaris de l’espai públic i els equipaments propers.