Curs 2022-2023 a les escoles bressol municipals: preinscripció i inici de curs el 12 de setembre

Es manté el calendari durant un any per negociar i adaptar-ne el canvi complint els requisits de les famílies i les persones treballadores.

..
04/05/2022 - 13:18 h - Educació i estudis Ajuntament de Barcelona

El curs vinent la capacitat de les bressols municipals serà de 8.588 places de 0 a 3 anys. El procés per a la preinscripció i la matrícula del curs serà:

  • Publicació de l’oferta de places: 4 de maig
  • Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: del 5 al 18 de maig, tots dos inclosos
  • Publicació de la llista de preinscripció al centre, amb la puntuació provisional: 26 de maig
  • Presentació de reclamacions: del 27 de maig al 2 de juny
  • Sorteig del número de desempat: 3 de juny
  • Publicació de la llista de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 7 de juny
  • Publicació de la llista d’infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: 15 de juny
  • Període de matrícula: del 16 al 22 de juny, tots dos inclosos

La preinscripció per al curs 2022-2023 es farà de manera telemàtica, a través de l’enllaç següent: http://www.barcelona.cat/escolesbressol/preinscripcio.

Només es podrà fer de manera presencial en cas de situacions excepcionals, i s’haurà de fer al centre sol·licitat en primera opció i amb cita prèvia.

Més recursos per atendre infants amb necessitats educatives especials i nou servei itinerant d’infermeria per al proper curs

L’IMEB reforçarà l’atenció a infants amb necessitats educatives especials i incrementarà en un 64% els recursos que s’hi destinaran (amb una despesa prevista per al proper curs de 470.000 euros en total pel conjunt de serveis). Aquest reforç es concreta en un augment d’hores de dedicació de professionals de suport per atendre infants amb necessitats específiques.

A més, per tal de millorar l’atenció especialitzada a infants amb discapacitats greus o necessitats importants d’atenció sanitària s’introduirà un servei d’infermeria itinerant. Aquest servei assessorarà i formarà equips educatius en actuacions concretes per donar resposta a necessitats de tipus sanitari o mèdic dels infants dins de l’àmbit escolar. També realitzarà funcions d’atenció directa a infants quan sigui necessari l’acompanyament d’una persona especialista. Es calcula que aquest servei tindrà una dedicació d’entre 5 i 15 hores setmanals, i s’ha previst un volum màxim de 1.150 hores anuals.

.. .. ..