Els usos del temps educatiu a debat: propostes sobre la jornada escolar

..
17/04/2024 - 10:00 h

Millorar els hàbits de temps dels entorns educatius és clau per a promoure una transformació estructural de l’organització del temps que ens porti a una organització més saludable, igualitària, eficient i sostenible.

“Tenir més temps per gaudir amb família” i “menys temps d’estudi i més temps lliure per jugar i estar amb els amics i les amigues” ja van ser dues de les demandes que l’Institut d’Infància i d’Adolescència de Barcelona va recollir dels infants de Barcelona de 10 a 12 anys en l’enquesta de benestar subjectiu. Unes demandes que, de nou, més de 300 nens i nenes de 6 a 12 anys van expressar en els tallers ‘Barcelona, el temple del temps’ realitzats en el marc de Barcelona com a Capital Mundial de les Polítiques del Temps.

En aquest sentit, Elisa Stinus, investigadora de l’Institut d’Infància i d’Adolescència de Barcelona, en l’Anuari del Pacte del Temps de Barcelona de 2022, reflexionava sobre la necessitat d’avançar cap a una conciliació del temps amb més qualitat, on puguem donar cabuda al temps dels infants, tant entre iguals com a la família, amb un equilibri entre el temps per al treball remunerat, treball domèstic i de cures, temps personal i d’oci.

És precisament dins d’aquest marc de reflexió i amb l’objectiu de treballar per alinear les necessitats dels infants, famílies i el total de la comunitat educativa en matèria d’usos del temps, que l’aFFac (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya) amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya organitza la jornada ‘Més enllà del debat: Propostes sobre la jornada escolar’.

La trobada, que es realitzarà al Centre Cívic Convent Sant Agustí el dissabte 20 d’abril, està oberta a entitats, organitzacions i ciutadania, i comptarà amb persones expertes en la matèria, que reflexionaran sobre els bioritmes de l’alumnat, la pobresa infantil, les inequitats de gènere i socioeconòmiques en el temps lectiu i no lectiu. Durant la jornada, es reflexionarà sobre el model educatiu actual a partir de la introducció d’experiències europees, així com es facilitarà la participació activa de les persones assistents per mitjà de grups de discussió.

Si vols assistir a la jornada, trobaràs tota la informació en el següent enllaç.