Es crea la Taula de Tardes Educatives de ciutat per impulsar les activitats extraescolars

..
26/01/2022 - 09:48 h

L’Ajuntament de Barcelona constitueix la Taula de Tardes Educatives de ciutat amb l’objectiu d’avançar en la universalització de les activitats extraescolars. La nova taula és fruit de l’estratègia compartida amb les organitzacions i entitats del territori i permetrà millorar la diversitat i qualitat de l’oferta d’activitats als barris de la ciutat.

El temps fora de l’escola és també un àmbit clau en els aprenentatges dels infants i els joves. Actualment, les activitats extraescolars conformen una oferta desarticulada, dispersa i amb moltes desigualtats en l’accés, donat que depenen, en la majoria de casos, dels recursos econòmics de les famílies. El nou pla vol homologar aquesta diversitat i crear un sistema de beques que garanteixi l’accés a activitats fora de l’horari lectiu a fins a 24.000 infants i joves d’entre 3 i 16 anys.

Amb l’impuls de les extraescolars es vol assegurar a la mainada un mínim de dues tardes d’activitats de diferents temàtiques: culturals, artístiques, d’idiomes, esportives o científiques.

El pressupost previst per als anys 2022 i 2023 és de 23 milions d’euros, que serviran per finançar les beques i per activar l’Oficina de tardes, que centralitzarà el projecte.

Tardes educatives: un treball conjunt amb el teixit social

La taula de Tardes Educatives vol generar un espai de treball compartit i sostingut en el temps per contrastar criteris i avançar en l’accés universal i assequible a les activitats extraescolars per a tots els infants i adolescents de la ciutat, potenciar la seva qualitat i diversitat i fomentar la col·laboració entre l’administració i el teixit social.

Aquest espai aglutinador en l’àmbit de ciutat servirà per transferir experiències i bones pràctiques entre barris; unificar protocols i criteris; i tractar qüestions d’interès general. Per això hi participaran diferents entitats rellevants com federacions i entitats amb representació en diferents consells de participació, educació i cultura; persones expertes en la matèria i representants polítics i personal tècnic municipal.

Més informació