La Comissió de Govern aprova la compra, per 4,1 M€, d’un edifici al carrer Provença per ubicar-hi una nova escola bressol municipal

25/05/2023 - 15:22 h

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest matí l’adquisició de 13 habitatges de protecció oficial al Consorci de la Zona Franca a l’àmbit de les antigues Casernes de Sant Andreu; així com la compra d’un edifici al barri de la Sagrada Família per ubicar-hi una nova escola bressol, tot plegat amb una inversió prevista de 6,8 milions d’euros.

Compra d’un edifici al carrer de Provença, 389 (Sagrada Família)

L’edifici situat al carrer de Provença, 389, ja havia tingut usos docents fins al curs 2021-2022. Arrel del pas a pública de l’Escola Marillac com a Institut Escola Sicília, va quedar en desús aquesta part de l’edifici. L’Ajuntament invertirà en aquesta adquisició 4,1 milions d’euros.

El fet que l’edifici ja hagi tingut en el passat usos docents fa que reuneixi algunes de les característiques d’aquest tipus d’equipaments. L’edifici té unes dimensions de més de 2.000 m² de superfície edificada, amb 743 m² de pati.

A banda de complir els requisits per poder ubicar-hi aquest nou centre educatiu, seguint el model de les escoles bressol municipals de Barcelona, l’edifici, de planta baixa més dos pisos, té dimensions suficients per poder incorporar també algun altre servei públic o un equipament de proximitat. En l’actualitat, una part d’aquest edifici l’utilitza l’Institut Escola Sicília, en concret la pista esportiva situada a la part posterior de l’equipament, i algunes dependències de la planta baixa a on han habilitat l’office i el menjador. Es preveu mantenir aquests usos compartits.

Un cop es formalitzi la compra, caldrà licitar i redactar el projecte de la nova escola i realitzar les obres de reforma per adequar l’edifici a una escola bressol municipal de 7 grups i per a 104 infants de 4 mesos a 3 anys.

Compra de 13 habitatges a les Casernes de Sant Andreu

Pel que fa a l’adquisició d’habitatge, els 13 pisos formen part d’una promoció de protecció oficial impulsada pel mateix Consorci de la Zona Franca per reallotjar famílies afectades per la transformació de les Casernes, situat al passeig de Torres i Bages, 130, i al carrer de Teresa Boronat Fabra, 4. D’aquell procés van restar aquests 13 habitatges, que es destinaran a l’ampliació del parc municipal d’habitatge.

L’adquisició d’aquests habitatges es farà d’acord amb el preu taxat d’HPO, fent un total de 2,7 milions d’euros, amb un preu per habitatge d’acord amb la superfície de cadascun. En total, la superfície total computable és de 1.128 metres quadrats, amb superfícies que varien entre 65 i 119 metres quadrats. De la mateixa manera, el preu de compra per habitatge que pagarà l’Ajuntament varia entre els 156.879 euros els més petits, fins als 283.412 els de més superfície.

L’edifici on es troben els habitatges està format per una vuitantena de pisos amb veïns des de fa pocs anys. Les persones que hi viuen són les famílies amb dret a reallotjament que residien als antics edificis del complex militar que s’havien d’enderrocar per la transformació de l’àmbit.