S’obren les inscripcions per al Programa d’Activitats Escolars del curs 2022-2023

Els centres educatius tenen a la seva disposició un ampli ventall d’activitats adreçades a tots els nivells educatius i de temàtiques molt diverses.

Activitats del Consell d'Innovació Pedagògica
28/06/2022 - 15:07 h

El Consell d’Innovació Pedagògica de Barcelona, a través de les més de 150 entitats que l’integren, obre el període d’inscripcions per al Programa d’Activitats Escolars (PAE) del curs 2022-2023. 

En total, enguany s’ofereixen més de 5.000 activitats, que estan adreçades a tots els nivells i cicles educatius (des d’Escoles Bressol fins a Centres de Formació d’Adults), i tracten temàtiques molt diverses: propostes artístiques, de ciència, patrimonials i esportives, entre d’altres.

Un dels objectius del Consell d’Innovació Pedagògica de Barcelona, una xarxa educadora amb més de 30 anys de trajectòria, és complementar l’acció educativa als centres educatius i fomentar l’ús didàctic de la ciutat, convertint-la en una gran aula i ampliant els límits de l’espai escolar. 

En aquest sentit, les activitats que s’ofereixen a través del Programa d’Activitats Escolars (PAE)  estan impulsades per les entitats (institucions, consorcis, fundacions, empreses i ONG, etc.) que formen part del CIP. Aquestes activitats es conceben com un potent instrument que complementa, amplia i dimensiona la percepció de la realitat de l’alumnat i multiplica les seves oportunitats d’aprenentatge. L’alumnat entra en contacte amb disciplines com la ciència, les arts o el patrimoni i construeix coneixement a partir de l’experiència.

Altres informacions d’interès que podeu trobar al PAE

Al Programa d’Activitats Escolars (PAE) també es pot accedir a la informació següent:

  • Projectes d’Aprenentatge Servei (ApS) que ofereixen les entitats del CIP. L’ApS és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.
  • Cercador de Suport als Treballs de Recerca, per tal de facilitar i democratitzar l’accés al coneixement de tot l’alumnat i de les persones tutores dels treballs de recerca, es posa a la seva disposició aquest cercador, on els centres educatius poden consultar els diferents recursos de les entitats del CIP per al desenvolupament dels projectes i treballs de recerca, tant de 4t d’ESO com de batxillerat.
  • “Què està passant?” on es publiquen notícies d’interès per a la comunitat educativa (activitats destacades, jornades i presentacions per a docents, convocatòries de premis, xerrades, etc.), i també per donar visibilitat a la tasca formativa que fan les entitats.

El Consell d’Innovació Pedagògica de Barcelona és una xarxa educadora amb més de 30 anys de trajectòria i formada per una gran varietat d’entitats, institucions, consorcis, fundacions, empreses i ONG, entre d’altres. A través de les seves propostes, apropa els escolars a les entitats ciutadanes que tenen voluntat i compromís educatiu, reforçant el sentit al projecte de Barcelona com a ciutat educadora.

Activitats del Consell d'Innovació Pedagògica Activitats del Consell d'Innovació Pedagògica