Audiència Pública de nois i noies

Col left

XXV Audiència Pública a les Noies i els Nois de Barcelona.
Educant en la igualtat

L’Audiència Pública a les Noies i els Nois de Barcelona és una forma de participació, a través de la qual la ciutadania infantil i adolescent de la ciutat d’entre 11 i 17 anys (escolaritzada a sisè de primària, i a secundària i batxillerat, també d’educació especial) fa propostes a l’equip de govern de la ciutat i a les regidores i regidors de cada districte. D’aquesta manera, la ciutat dona veu a la ciutadania més jove i educa en la pràctica de la participació cívica.

Després d’un procés col·lectiu de reflexió, presenten les seves conclusions en actes d’audiència pública presidits per les regidories de districte i per l’alcaldessa.

Es potencia la participació de les noies i els nois en un procés ciutadà polític educatiu per exercir els seus drets i deures com a ciutadanes i ciutadans de Barcelona.

Amb una mirada feminista, aquest curs 2019-2020, la temàtica de què tracta la XXV Audiència Pública a les Noies i els Nois és "Educant en la igualtat".

Per mitjà del programa es desenvolupen activitats als deu districtes municipals i activitats d’àmbit de ciutat.

Durant tot el procés, el professorat rep l’assessorament tècnic necessari. Les noies i els nois participants argumenten i debaten amb l’objectiu de consensuar les propostes i els compromisos.

Objectius​

  • Analitzar la presència del masclisme i el sexisme en l’entorn quotidià, així com als mitjans d’informació i comunicació, per desenvolupar una opinió crítica.
  • Identificar les estratègies per prevenir les relacions abusives, la violència masclista i la discriminació per diversitat de gènere i orientació sexual.
  • Saber quines són les competències i els recursos de la ciutat de Barcelona per eliminar la violència masclista i donar resposta davant pràctiques masclistes i discriminatòries.
  • Desenvolupar l’autonomia, la responsabilitat, el respecte i el compromís cívic, l’empatia, la cooperació i les habilitats per a l’argumentació.
  • Formar el pensament crític: identificar la veracitat i la intencionalitat de tot tipus de relats, crear contrarelats enfront del discurs masclista, descobrir silencis i invisibilitats, i provocar la disrupció d’allò que es considera comú.
  • Proporcionar estratègies per modificar les relacions de poder, d'abús i de limitacions estereotipades de cada gènere, i esdevenir agents de transformació a l'escola i als altres entorns propers.
  • Participar com a part de la ciutadania en la identificació i priorització de necessitats i la recerca de solucions i propostes en què intervinguin l’Ajuntament, la comunitat i la ciutadania més jove.​

 

Formació del professorat amb reconeixement del Consorci d’Educació de Barcelona

ACTIVITATS

"Jornada de formació per al professorat participant “Jornada inicial de formació sobre la metodologia del projecte, la temàtica del curs, i les orientacions didàctiques”. Es lliurarà el material didàctic."

"Jornada de presentació Trobada de caràcter lúdic i formatiu, en què es vol que els infants prenguin consciència de la importància del procés de participació en aquesta tasca col·lectiva."    

"Trobades intergrups d'àmbit ciutat i de districtes. Dinàmica de formació del professorat i, de manera paral·lela, jocs i debat entre els nois i noies participants."    

Redacció del manifest de cada districte i del manifest conjunt de ciutat  

AL LLARG DEL CURS

"Treball als centres. L'alumnat s'ha format sobre el tema proposat i ha elaborat les propostes que incloses als documents manifestos de cada districte i al manifest conjunt, fent servir els materials didàctics específics del projecte."    

"CIJAP (Comissió de Seguiment). Integrada per nois i noies representants, encarregada de dur a terme el seguiment de les accions de retorn dels temes plantejats als manifestos."    

Etapa telemàtica del projecte des del 14 de març

Atès l’estat excepcional i seguint les indicacions de  les autoritats sanitàries, el projecte es continua executant amb activitats telemàtiques amb els diferents participants del projecte: infants, professorat, personal tècnic municipal, i responsables polítics per donar resposta als infants.

Les activitats s’han adaptat per desenvolupar-les de manera telemàtica, durant els mesos de maig i juny, en substitució de les onze audiències previstes (10 de districte i una de ciutat) i de les trobades amb la comissió d'infants. Tot comptant amb el suport de: l’àmbit municipal de Participació fent ús de la plataforma decidim.barcelona (Barcelona a casa), de l’àmbit municipal de Feminismes, així com de les persones referents tècniques i polítiques dels deu districtes.

Enllaços al projecte a la plataforma decidim.barcelona : 

Es pot visualitzar en aquest web el vídeo resum de les activitats del projecte realitzades.

Els actes virtuals alternatius a les audiències públiques presencials es retransmetran en streaming. Durant cada acte es farà lectura dels documents manifestos de cada districte amb les propostes i compromisos dels infants participants, per donar resposta raonada per part dels responsables municipals i respondre a les qüestions que plantegin els infants.
 

 
Audiències Públiques anteriors

El curs 2018-2019, la temàtica de què tractarà la XXIV Audiència Pública als Nois i les Noies de Barcelona serà "Barcelona, ciutat de pau".

Documents d'interès

PDF icon XXIV Audiència Pública de nois i noies (699.62 KB)
PDF icon Cartell XXIV Audiència Pública de nois i noies (467.52 KB)
PDF icon XXIV Audiència Pública: Dossier per al professorat (4.07 MB)
PDF icon XXIV Audiència Pública: Dossier per l'alumnat (3.40 MB) 
PDF icon Document de resposta a les propostes del manifest presentats als districtes i a ciutat (251 KB)

Manifestos Audiència Pública als nois i noies: Barcelona Ciutat de Pau

PDF icon Barcelona (69.33 KB)
PDF icon Ciutat Vella (69.66 KB)
PDF icon Eixample (72.71 KB)
PDF icon Gràcia (271.17 KB)
PDF icon Horta Guinardó (74.74 KB)
PDF icon Les Corts (73.24 KB)
PDF icon Nou Barris (396.81 KB)
PDF icon Sant Andreu (303.6 KB)
PDF icon Sant Martí (454.73 KB)
PDF icon Sants-Montjuïc (71.89 KB)
PDF icon Sarrià-Sant Gervasi (402.42 KB)

Videos

Vint-i-quatre anys exercint el dret de participació dels infants | Educa.Barcelona
Sobre l’acte al districte de Sants-Montjuïc | Betevé (minut 8:10)
Audiència Pública als nois i noies de Ciutat Vella | TC Ciutat Vella

Audiència Pública als nois i noies de Sant Andreu (Espai Jove Garcilaso)

Tant a l’audiència d’àmbit de ciutat com a les audiències d’àmbit de districte, la temàtica de què tractarà la XXIII Audiència Pública als Nois i les Noies de Barcelona serà "el zoo que volem".

Documents d'interès

PDF icon Cartell El zoo que volem (7.67 MB)
PDF icon Tríptic El zoo que volem (1.15 MB)
PDF icon Dossier professorat amb indicacions didàctiques - Primer Bloc (12.52 MB)
PDF icon Dossier professorat amb indicacions didàctiques - Segon Bloc (5.60 MB)
PDF icon Document de resposta a les propostes de la XXIII Audiència Pública a nois i noies (2.60 MB)

Manifestos

PDF icon Manifest El zoo que volem (1.10 MB)
PDF icon Manifest Gràcia (1.10 MB)
PDF icon Manifest Nou Barris (1.10 MB)
PDF icon Manifest Sant Andreu (1.10 MB)
PDF icon Manifest Sant Martí (1.10 MB)
PDF icon Manifest Sarrià-Santr Gervasi (1.10 MB)

Video

XXIII Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona: resum curs 2017-18 

Col right
Actualitat: 
XXV Audiència Pública a les noies i nois de Barcelona

Les noies i els nois presenten les seves propostes per millorar la igualtat a Barcelona

10/06/2020 - 14:40

Educació. L’Audiència Pública d’enguany duu el...

Avaluació del programa

L'IMEB aposta per la innovació i la millora continua del programa Audiència Pública de Nois i Noies i ha encarregat l'avaluació del mateix  a l'Institut Infància i Adolescència.

Presentació informe d’avaluació del programa “Audiència Pública de Nois i Noies”

Resum executiu

Videos

25a Audiència Pública a les Noies i els Nois

Resum activitats XXV Audiència Pública a les noies i nois

Educant en la Igualtat ESCOLA FERRER I GUÀRDIA

 

Més Videos

XXIV Audiència Pública als nois i noies de Barcelona
Audiència Pública als nois i noies de Sant Andreu (Espai Jove Garcilaso)
Vint-i-quatre anys exercint el dret de participació dels infants | Educa.Barcelona
Sobre l’acte al districte de Sants-Montjuïc | Betevé (minut 8:10)
Audiència Pública als nois i noies de Ciutat Vella | TC Ciutat Vella

 

 
Documents d'interès
Manifest
PDF icon Manifest Barcelona (66.57 KB)
PDF icon Ciutat Vella (71.55 KB)
PDF icon Eixample (74.38 KB)
PDF icon Horta-Guinardó (72.68 KB)
PDF icon Gràcia (75.14 KB)
PDF icon Les Corts (70.22 KB)
PDF icon Nou Barris (76.9 KB)
PDF icon Sant Andreu (87.83 KB)
PDF icon Sant Martí (88.07 KB)
PDF icon Sants-Montjuïc (72.71 KB)

El curs 2018-2019, la temàtica de què tractarà la XXIV Audiència Pública als Nois i les Noies de Barcelona serà "Barcelona, ciutat de pau".

Documents d'interès

PDF icon XXIV Audiència Pública de nois i noies (699.62 KB)
PDF icon Cartell XXIV Audiència Pública de nois i noies (467.52 KB)
PDF icon XXIV Audiència Pública: Dossier per al professorat (4.07 MB)
PDF icon XXIV Audiència Pública: Dossier per l'alumnat (3.40 MB) 
PDF icon Document de resposta a les propostes del manifest presentats als districtes i a ciutat (251 KB)

Manifestos Audiència Pública als nois i noies: Barcelona Ciutat de Pau

PDF icon Barcelona (69.33 KB)
PDF icon Ciutat Vella (69.66 KB)
PDF icon Eixample (72.71 KB)
PDF icon Gràcia (271.17 KB)
PDF icon Horta Guinardó (74.74 KB)
PDF icon Les Corts (73.24 KB)
PDF icon Nou Barris (396.81 KB)
PDF icon Sant Andreu (303.6 KB)
PDF icon Sant Martí (454.73 KB)
PDF icon Sants-Montjuïc (71.89 KB)
PDF icon Sarrià-Sant Gervasi (402.42 KB)

Videos

Vint-i-quatre anys exercint el dret de participació dels infants | Educa.Barcelona
Sobre l’acte al districte de Sants-Montjuïc | Betevé (minut 8:10)
Audiència Pública als nois i noies de Ciutat Vella | TC Ciutat Vella

Audiència Pública als nois i noies de Sant Andreu (Espai Jove Garcilaso)

Tant a l’audiència d’àmbit de ciutat com a les audiències d’àmbit de districte, la temàtica de què tractarà la XXIII Audiència Pública als Nois i les Noies de Barcelona serà "el zoo que volem".

Documents d'interès

PDF icon Cartell El zoo que volem (7.67 MB)
PDF icon Tríptic El zoo que volem (1.15 MB)
PDF icon Dossier professorat amb indicacions didàctiques - Primer Bloc (12.52 MB)
PDF icon Dossier professorat amb indicacions didàctiques - Segon Bloc (5.60 MB)
PDF icon Document de resposta a les propostes de la XXIII Audiència Pública a nois i noies (2.60 MB)

Manifestos

PDF icon Manifest El zoo que volem (1.10 MB)
PDF icon Manifest Gràcia (1.10 MB)
PDF icon Manifest Nou Barris (1.10 MB)
PDF icon Manifest Sant Andreu (1.10 MB)
PDF icon Manifest Sant Martí (1.10 MB)
PDF icon Manifest Sarrià-Santr Gervasi (1.10 MB)

Video

XXIII Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona: resum curs 2017-18 

Compartiu aquest contingut