Audiència Pública de nois i noies

Col left

XXV Audiència Pública a les Noies i els Nois de Barcelona.
Educant en la igualtat

L’Audiència Pública a les Noies i els Nois de Barcelona és una forma de participació, a través de la qual la ciutadania infantil i adolescent de la ciutat d’entre 11 i 17 anys (escolaritzada a sisè de primària, i a secundària i batxillerat, també d’educació especial) fa propostes a l’equip de govern de la ciutat i a les regidores i regidors de cada districte. D’aquesta manera, la ciutat dona veu a la ciutadania més jove i educa en la pràctica de la participació cívica.

Després d’un procés col·lectiu de reflexió, presenten les seves conclusions en actes d’audiència pública presidits per les regidories de districte i per l’alcaldessa.

Es potencia la participació de les noies i els nois en un procés ciutadà polític educatiu per exercir els seus drets i deures com a ciutadanes i ciutadans de Barcelona.

Amb una mirada feminista, aquest curs 2019-2020, la temàtica de què tractarà la XXV Audiència Pública a les Noies i els Nois serà "Educant en la igualtat".

Per mitjà del programa es desenvoluparan activitats als deu districtes municipals i activitats d’àmbit de ciutat.

Durant tot el procés, el professorat rebrà l’assessorament tècnic necessari. Les noies i els nois participants argumentaran i debatran amb l’objectiu de consensuar les propostes i els compromisos.

Objectius

  • Analitzar la presència del masclisme i el sexisme en l’entorn quotidià, així com als mitjans d’informació i comunicació, per desenvolupar una opinió crítica.
  • Identificar les estratègies per prevenir les relacions abusives, la violència masclista i la discriminació per diversitat de gènere i orientació sexual.
  • Saber quines són les competències i els recursos de la ciutat de Barcelona per eliminar la violència masclista i donar resposta davant pràctiques masclistes i discriminatòries.
  • Desenvolupar l’autonomia, la responsabilitat, el respecte i el compromís cívic, l’empatia, la cooperació i les habilitats per a l’argumentació.
  • Formar el pensament crític: identificar la veracitat i la intencionalitat de tot tipus de relats, crear contrarelats enfront del discurs masclista, descobrir silencis i invisibilitats, i provocar la disrupció d’allò que es considera comú.
  • Proporcionar estratègies per modificar les relacions de poder, d'abús i de limitacions estereotipades de cada gènere, i esdevenir agents de transformació a l'escola i als altres entorns propers.
  • Participar com a part de la ciutadania en la identificació i priorització de necessitats i la recerca de solucions i propostes en què intervinguin l’Ajuntament, la comunitat i la ciutadania més jove.

 

Formació del professorat amb reconeixement del Consorci d’Educació de Barcelona

ACTIVITATS

"Jornada de formació per al professorat participant “Jornada inicial de formació sobre la metodologia del projecte, la temàtica del curs, i les orientacions didàctiques”. Es lliurarà el material didàctic."
29 d'octubre, de 9.00 a 13.00 h    
Lloc: Sala d'actes de l’IMEB    
Participants: Professorat

"Jornada de presentació Trobada de caràcter lúdic i formatiu, en què es vol que els infants prenguin consciència de la importància del procés de participació en aquesta tasca col·lectiva."    
Data:
Primera quinzena de novembre, de 9.00 a 12.30 h    
Lloc: Equipament de la ciutat 
Participants: Alumnat

"Primera trobada intergrups Dinàmica de formació del professorat i, de manera paral·lela, jocs i debat entre els nois i noies participants."    
Data: Desembre    
Lloc: Espai Jove La Fontana    
Participants: Professorat i alumnat

"Segona trobada intergrups (districtes) Jocs i debat entre els nois i noies dels centres educatius participants del districte."
Data: Gener    
Lloc: Districtes    
Participants: Alumnat

"Tercera trobada intergrups Dinàmica de formació del professorat i, de manera paral·lela, jocs i debat entre els nois i noies participants."    
Data: Febrer    
Lloc: Espai Jove La Fontana    
Participants: Professorat i alumnat

Redacció del manifest (districtes)    
Data: Febrer    
Lloc: Districtes    
Participants: Alumnat

Redacció del manifest (ciutat).    
Data: Març    
Lloc: Espai Jove La Fontana    
Participants: Alumnat

"Audiència Pública (districtes) Els nois i noies faran el lliurament del manifest a la regidoria de districte i debatran sobre les propostes."
Data: Març    
Lloc: Districtes    
Participants: Alumnat

"Lliurament dels manifestos provisionals Es farà lliurament dels manifestos provisionals de districtes i de ciutat als responsables de l’àmbit municipal competent en la temàtica. També es farà una visita als salons nobles de l’Ajuntament, i una petició formal al Registre Municipal de celebració de l’acte d’audiència pública al Saló de Cent, presidit per l’alcaldessa."    
Data: Abril    
Lloc: Ajuntament    
Participants: Alumnat

"Audiència Pública (ciutat) Els nois i noies faran el lliurament dels manifestos a l’alcaldessa i a la resta de regidors i regidores municipals. Els infants preguntaran al consistori per rebre una primera resposta a les seves propostes."    
Data: Abril    
Lloc: Ajuntament    
Participants: Alumnat

AL LLARG DEL CURS

"Treball als centres L'alumnat es formarà sobre el tema proposat i elaborarà les propostes que inclourà als documents manifestos de cada districte i al manifest conjunt. El personal docent que hi participi rebrà l’assessorament tècnic puntual i els materials didàctics necessaris."    
Data: Octubre-març    
Lloc: Centres    
Participants: Alumnat

"CIJAP (Comissió de Seguiment) Integrada per nois i noies representants de tots els districtes, encarregada de dur a terme el seguiment de les accions de retorn dels temes plantejats als manifestos."    
Data: Octubre-juny    
Lloc: Equipaments de la ciutat    
Participants: Alumnat

Audiències Públiques anteriors

El curs 2018-2019, la temàtica de què tractarà la XXIV Audiència Pública als Nois i les Noies de Barcelona serà "Barcelona, ciutat de pau".

Documents d'interès

PDF icon XXIV Audiència Pública de nois i noies (699.62 KB)
PDF icon Cartell XXIV Audiència Pública de nois i noies (467.52 KB)
PDF icon XXIV Audiència Pública: Dossier per al professorat (4.07 MB)
PDF icon XXIV Audiència Pública: Dossier per l'alumnat (3.40 MB)

Manifestos Audiència Pública als nois i noies: Barcelona Ciutat de Pau

PDF icon Barcelona (69.33 KB)
PDF icon Ciutat Vella (69.66 KB)
PDF icon Eixample (72.71 KB)
PDF icon Gràcia (271.17 KB)
PDF icon Horta Guinardó (74.74 KB)
PDF icon Les Corts (73.24 KB)
PDF icon Nou Barris (396.81 KB)
PDF icon Sant Andreu (303.6 KB)
PDF icon Sant Martí (454.73 KB)
PDF icon Sants-Montjuïc (71.89 KB)
PDF icon Sarrià-Sant Gervasi (402.42 KB)

Videos

Vint-i-quatre anys exercint el dret de participació dels infants | Educa.Barcelona
Sobre l’acte al districte de Sants-Montjuïc | Betevé (minut 8:10)
Audiència Pública als nois i noies de Ciutat Vella | TC Ciutat Vella

Audiència Pública als nois i noies de Sant Andreu (Espai Jove Garcilaso)

Tant a l’audiència d’àmbit de ciutat com a les audiències d’àmbit de districte, la temàtica de què tractarà la XXIII Audiència Pública als Nois i les Noies de Barcelona serà "el zoo que volem".

Documents d'interès

PDF icon Cartell El zoo que volem (7.67 MB)
PDF icon Tríptic El zoo que volem (1.15 MB)
PDF icon Dossier professorat amb indicacions didàctiques - Primer Bloc (12.52 MB)
PDF icon Dossier professorat amb indicacions didàctiques - Segon Bloc (5.60 MB)
PDF icon Document de resposta a les propostes de la XXIII Audiència Pública a nois i noies (2.60 MB)

Manifestos

PDF icon Manifest El zoo que volem (1.10 MB)
PDF icon Manifest Gràcia (1.10 MB)
PDF icon Manifest Nou Barris (1.10 MB)
PDF icon Manifest Sant Andreu (1.10 MB)
PDF icon Manifest Sant Martí (1.10 MB)
PDF icon Manifest Sarrià-Santr Gervasi (1.10 MB)

Video

XXIII Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona: resum curs 2017-18 

Col right
Actualitat: 

Avaluació del programa

L'IMEB aposta per la innovació i la millora continua del programa Audiència Pública de Nois i Noies i ha encarregat l'avaluació del mateix  a l'Institut Infància i Adolescència.

Presentació informe d’avaluació del programa “Audiència Pública de Nois i Noies”

Resum executiu

Videos

XXIV Audiència Pública als nois i noies de Barcelona

Audiència Pública als nois i noies de Sant Andreu (Espai Jove Garcilaso)

 

Més Videos

Vint-i-quatre anys exercint el dret de participació dels infants | Educa.Barcelona
Sobre l’acte al districte de Sants-Montjuïc | Betevé (minut 8:10)
Audiència Pública als nois i noies de Ciutat Vella | TC Ciutat Vella

 

Documents d'interès

El curs 2018-2019, la temàtica de què tractarà la XXIV Audiència Pública als Nois i les Noies de Barcelona serà "Barcelona, ciutat de pau".

Documents d'interès

PDF icon XXIV Audiència Pública de nois i noies (699.62 KB)
PDF icon Cartell XXIV Audiència Pública de nois i noies (467.52 KB)
PDF icon XXIV Audiència Pública: Dossier per al professorat (4.07 MB)
PDF icon XXIV Audiència Pública: Dossier per l'alumnat (3.40 MB)

Manifestos Audiència Pública als nois i noies: Barcelona Ciutat de Pau

PDF icon Barcelona (69.33 KB)
PDF icon Ciutat Vella (69.66 KB)
PDF icon Eixample (72.71 KB)
PDF icon Gràcia (271.17 KB)
PDF icon Horta Guinardó (74.74 KB)
PDF icon Les Corts (73.24 KB)
PDF icon Nou Barris (396.81 KB)
PDF icon Sant Andreu (303.6 KB)
PDF icon Sant Martí (454.73 KB)
PDF icon Sants-Montjuïc (71.89 KB)
PDF icon Sarrià-Sant Gervasi (402.42 KB)

Videos

Vint-i-quatre anys exercint el dret de participació dels infants | Educa.Barcelona
Sobre l’acte al districte de Sants-Montjuïc | Betevé (minut 8:10)
Audiència Pública als nois i noies de Ciutat Vella | TC Ciutat Vella

Audiència Pública als nois i noies de Sant Andreu (Espai Jove Garcilaso)

Tant a l’audiència d’àmbit de ciutat com a les audiències d’àmbit de districte, la temàtica de què tractarà la XXIII Audiència Pública als Nois i les Noies de Barcelona serà "el zoo que volem".

Documents d'interès

PDF icon Cartell El zoo que volem (7.67 MB)
PDF icon Tríptic El zoo que volem (1.15 MB)
PDF icon Dossier professorat amb indicacions didàctiques - Primer Bloc (12.52 MB)
PDF icon Dossier professorat amb indicacions didàctiques - Segon Bloc (5.60 MB)
PDF icon Document de resposta a les propostes de la XXIII Audiència Pública a nois i noies (2.60 MB)

Manifestos

PDF icon Manifest El zoo que volem (1.10 MB)
PDF icon Manifest Gràcia (1.10 MB)
PDF icon Manifest Nou Barris (1.10 MB)
PDF icon Manifest Sant Andreu (1.10 MB)
PDF icon Manifest Sant Martí (1.10 MB)
PDF icon Manifest Sarrià-Santr Gervasi (1.10 MB)

Video

XXIII Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona: resum curs 2017-18 

Compartiu aquest contingut