Catàleg de programes, projectes i serveis

 • Barcelona disposa d’una xarxa de 23 espais familiars de criança municipal (EFCM) en creixement per a la petita infància i les seves famílies.

  Aquest servei públic de suport, atenció i acompanyament a les famílies amb infants de fins a 3 anys es troba en diversos tipus d’equipaments de proximitat: escoles bressol, centres cívics, casals de barri...

  Què és un espai familiar de criança municipal?

 • Mecanismes per facilitar de manera equitativa l'accés a l'educació d'aquelles persones en situació de vulnerabilitat

 • Servei públic de suport, atenció i acompanyament als infants fins als 3 anys i a les seves famílies

 • Ofereix espais de trobada setmanal per a les famílies i el seu nadó, on poder compartir l’experiència de la criança amb altres persones que viuen la mateixa situació i amb professionals.

  Es tracta d'espais acollidors on rebre suport per ajudar al nadó a créixer i desenvolupar-se i, també, on rebre informació sobre aspectes que poden ajudar les famílies a comprendre millor al seu infant.

  Actualment, s'ofereix aquest servei a

Igualtat d'oportunitats

Iniciatives per oferir oportunitats educatives de qualitat per a tothom i reduir la segregació escolar

Petita infància

Serveis i suports diversos per ajudar totes les famílies en l’educació i la criança dels petits infants.