Catàleg de programes, projectes i serveis

  • Intervencions en escoles que actualment són vulnerables a la calor

  • Els patis d’escoles bressol, escoles i instituts s’obren com a espai d’ús públic per a infants, adolescents i famílies i a tota la ciutadania fora d’horari escolar.

Barris educadors

Propostes per enfortir els vincles entre les escoles i els teixit i espais comunitaris dels barris.

  • Els patis d’escoles bressol, escoles i instituts s’obren com a espai d’ús públic per a infants, adolescents i famílies i a tota la ciutadania fora d’horari escolar.

Escoles cuidades i comunitàries

Manteniment i millora dels equipaments escolars, fent-los polivalents i oberts al barri per a usos de tota la comunitat.