Catàleg de programes, projectes i serveis

  • Servei públic de suport, atenció i acompanyament als infants fins als 3 anys i a les seves famílies

  • Activitats familiars a places del districte durant el juny, el juliol i el setembre

  • Els patis d’escoles bressol, escoles i instituts s’obren com a espai d’ús públic per a famílies, infants i adolescents fora d’horari escolar.

  • El Pla de barris incorpora professionals de l’àmbit psicosocial als centres escolars públics per assegurar l’atenció global d’infants i famílies.

  • Iniciativa del Pla de barris per detectar situacions de dificultat en el desenvolupament dels menors i fer-los l’acompanyament necessari.

Igualtat d'oportunitats

Iniciatives per oferir oportunitats educatives de qualitat per a tothom i reduir la segregació escolar

Barris educadors

Propostes per enfortir els vincles entre les escoles i els teixit i espais comunitaris dels barris.

  • Activitats familiars a places del districte durant el juny, el juliol i el setembre

  • Els patis d’escoles bressol, escoles i instituts s’obren com a espai d’ús públic per a famílies, infants i adolescents fora d’horari escolar.

Petita infància

Serveis i suports diversos per ajudar totes les famílies en l’educació i la criança dels petits infants.