Catàleg de programes, projectes i serveis

 • L’Espai de Joc 0-99, que funciona 4 hores cada dia d’obertura, ofereix jocs de taula (des dels grans clàssics fins a les darreres novetats), jocs tradicionals, jocs d’arreu del món, jocs gegants, jocs de fusta, jocs de construcció, d’habilitat i de moviment, a més d’activitats lúdiques.

  Totes les propostes lúdiques són accessibles, interculturals i coeducatives.

 • Barcelona disposarà aquest curs 2023-2024 d’una xarxa de 26 espais familiars de criança municipal (EFCM) en creixement per a la petita infància i les seves famílies. Aquest servei públic de suport, atenció i acompanyament a les famílies amb infants de fins a 3 anys es troba en diversos tipus d’equipaments.

  Què és un espai familiar de criança municipal?

 • Els objectius formalment definits en aquest projecte són els següents:

 • Mecanismes per facilitar de manera equitativa l'accés a l'educació d'aquelles persones en situació de vulnerabilitat

 • Intervencions en escoles que actualment són vulnerables a la calor

 • Desenes de laboratoris d’universitats, centres de recerca, hospitals i empreses obren les seves portes a l’alumnat a través de diverses activitats.

 • Servei públic de suport, atenció i acompanyament als infants fins als 3 anys i a les seves famílies

 • Ofereix espais de trobada setmanal per a les famílies i el seu nadó, on poder compartir l’experiència de la criança amb altres persones que viuen la mateixa situació i amb professionals.

  Es tracta d'espais acollidors on rebre suport per ajudar al nadó a créixer i desenvolupar-se i, també, on rebre informació sobre aspectes que poden ajudar les famílies a comprendre millor al seu infant.

  Actualment, s'ofereix aquest servei a

Igualtat d'oportunitats

Iniciatives per oferir oportunitats educatives de qualitat per a tothom i reduir la segregació escolar

Barris educadors

Propostes per enfortir els vincles entre les escoles i els teixit i espais comunitaris dels barris.

 • Activitats familiars a places del districte durant el juny, el juliol i el setembre

 • Els patis d’escoles bressol, escoles i instituts s’obren com a espai d’ús públic per a famílies, infants i adolescents fora d’horari escolar.

Petita infància

Serveis i suports diversos per ajudar totes les famílies en l’educació i la criança dels petits infants.

 • Barcelona disposarà aquest curs 2023-2024 d’una xarxa de 26 espais familiars de criança municipal (EFCM) en creixement per a la petita infància i les seves famílies.

 • Els objectius formalment definits en aquest projecte són els següents:

 • Servei públic de suport, atenció i acompanyament als infants fins als 3 anys i a les seves famílies

 • Ofereix espais de trobada setmanal per a les famílies i el seu nadó, on poder compartir l’experiència de la criança amb altres persones que viuen la mateixa situació i amb professionals.

Escoles cuidades i comunitàries

Manteniment i millora dels equipaments escolars, fent-los polivalents i oberts al barri per a usos de tota la comunitat.

Arts i cultura

Connexions educadores entre els agents de creació contemporània i les escoles enteses com a espai de creació.

 • Desenes de laboratoris d’universitats, centres de recerca, hospitals i empreses obren les seves portes a l’alumnat a través de diverses activitats.

Més enllà de l'escola

 • L’Espai de Joc 0-99, que funciona 4 hores cada dia d’obertura, ofereix jocs de taula (des dels grans clàssics fins a les darreres novetats), jocs tradicionals, jocs d’arreu del món, jocs gegants, jocs de fusta, jocs de co