Catàleg de programes, projectes i serveis

 • Mecanismes per facilitar de manera equitativa l'accés a l'educació d'aquelles persones en situació de vulnerabilitat

 • Intervencions en escoles que actualment són vulnerables a la calor

 • Desenes de laboratoris d’universitats, centres de recerca, hospitals i empreses obren les seves portes a l’alumnat a través de diverses activitats.

 • Servei públic de suport, atenció i acompanyament als infants fins als 3 anys i a les seves famílies

 • Ofereix espais de trobada setmanal per a les famílies i el seu nadó, on poder compartir l’experiència de la criança amb altres persones que viuen la mateixa situació i amb professionals.

  Es tracta d'espais acollidors on rebre suport per ajudar al nadó a créixer i desenvolupar-se i, també, on rebre informació sobre aspectes que poden ajudar les famílies a comprendre millor al seu infant.

  Actualment, s'ofereix aquest servei a

 • Activitats familiars a places del districte durant el juny, el juliol i el setembre

 • Els patis d’escoles bressol, escoles i instituts s’obren com a espai d’ús públic per a famílies, infants i adolescents fora d’horari escolar.

 • El Pla de barris incorpora professionals de l’àmbit psicosocial als centres escolars públics per assegurar l’atenció global d’infants i famílies.

Igualtat d'oportunitats

Iniciatives per oferir oportunitats educatives de qualitat per a tothom i reduir la segregació escolar

Barris educadors

Propostes per enfortir els vincles entre les escoles i els teixit i espais comunitaris dels barris.

 • Activitats familiars a places del districte durant el juny, el juliol i el setembre

 • Els patis d’escoles bressol, escoles i instituts s’obren com a espai d’ús públic per a famílies, infants i adolescents fora d’horari escolar.

Petita infància

Serveis i suports diversos per ajudar totes les famílies en l’educació i la criança dels petits infants.

 • Servei públic de suport, atenció i acompanyament als infants fins als 3 anys i a les seves famílies

 • Ofereix espais de trobada setmanal per a les famílies i el seu nadó, on poder compartir l’experiència de la criança amb altres persones que viuen la mateixa situació i amb professionals.

Escoles cuidades i comunitàries

Manteniment i millora dels equipaments escolars, fent-los polivalents i oberts al barri per a usos de tota la comunitat.

Arts i cultura

Connexions educadores entre els agents de creació contemporània i les escoles enteses com a espai de creació.

 • Desenes de laboratoris d’universitats, centres de recerca, hospitals i empreses obren les seves portes a l’alumnat a través de diverses activitats.